Pressmedddelande från Landsbygdspartiet LPo

0
269

Återinför förtroendet för våra politiker!

Vi i Landsbygdspartiet oberoende noterar att politikerföraktet successivt ökar i Sverige. Ordet ”politiker” har närmast blivit ett skällsord och sammankopplas med människor som på olika sätt göder sig själva och är allmänt opålitliga. Som säger en sak före ett val och sedan gör tvärt om när de kommer till makten.

Detta är inte bra för demokratin. Människor måste lita på att den man gett sitt mandat verkligen lever upp till förtroendet och inte utnyttjar det för egna syften.

Landsbygdspartiet oberoende har vid sitt årsmöte 2017 antagit en Uppförandekod för samtliga förtroendevalda. Den som avser att kandidera till en styrelsepost på riksnivå i partiet, till en plats i riksdagen, utses till kommunalråd, landstingsråd eller motsvarande skall dessutom med sin underskrift ingå ett civilrättsligt bindande avtal att följa riktlinjerna.

Kravlistan är för lång för att återges här. Vi vill därför uppmana alla politiskt intresserade att ta del av Uppförandekoden på vår hemsida www.landsbygdspartiet.org. Vi vill också uppmana övriga partier att anta lika långtgående krav.

Väljarnas förtroende skall behandlas med respekt och människor skall kunna känna igen sig i sin vardag.

För Landsbygdspartiet oberoende, LPo
Erika Sörengård, partiordförande, Ervalla
Arne Gunnarssson, artikeförfattare