Rädda hemtjänsten och valfriheten

0
206

DEBATT

Vi är alla olika, även när vi är årsrika. Det borde därför vara självklart att själv få välja vilket företag som ska utföra den hemtjänst man vill använda sig av. Makten att själv kunna bestämma vem som stiger över tröskeln för att hjälpa till med den privata vardagen handlar om integritet. Valfriheten har därför ett egenvärde.

Alla delar inte denna uppfattning. Hanna Stymne Bratt (S), som är vice ordförande i Kommunalförbundet, tycker det är viktigare att verksamheten strömlinjeformas och bedrivs som ett monopol. I uttalanden och debattartiklar ondgör hon sig över att grannar kan anlita olika hemtjänstbolag. Underförstått att det skulle vara mer effektivt om grannarna anlitade samma bolag.

Erfarenhet visar dock att monopol sällan är särskilt effektiva. Medan monopol hämmar utvecklingen, stimulerar konkurrens till bättre användning av samhällets resurser, pressar priserna och höjer kvaliteten. Det i sig skulle kunna vara skäl nog för att vilja främja en väl fungerande konkurrens inom hemtjänsten, om man nu inte tycker att valfrihet i sig är skäl nog för att vilja behålla ett fritt val inom hemtjänsten.

I vad som inte kan uppfattas som någonting annat än en ambition om att vilja avskaffa valfriheten inom hemtjänsten har Kommunalförbundet istället infört ett ersättningssystem som tvingar hemtjänstbolagen säga upp avtalen, med följd att de äldre behandlas som ett kollektiv och inte som enskilda människor.

Det är mycket olyckligt att hemtjänstbolag tvingas upphöra med sin verksamhet på grund av Kommunalförbundets nya ersättningssystem. Man kan säga vad man vill om ersättningsnivån, men Kommunalförbundet har själv låtit utvärdera hemtjänsten, och den utvärderingen visar bland annat att Tiohundra AB:s hemtjänstverksamhet är tio procent högre än den ersättning som bolaget får från Kommunalförbundet. Tiohundra AB går därför back på varje ny kund. Det kanske kan fungera för ett kommunalt bolag, men inte för någon annan utförare.

Visst finns det skäl att granska hur kundvalet för hemtjänsten fungerar ur ekonomisk synvinkel, men det är skillnad mellan att göra detta och att införa sådana orimliga villkor för utförarna att det fria kundvalet inom hemtjänsten i praktiken avskaffas.

Robert Beronius (L), kandidat till ordförande i kommunstyrelsen