Så skall Liberalerna vinna valet

0
257
Robert Beronius (L)
PRESSMEDDELANDE
Liberalerna i Norrtälje kommun har under mandatperioden varit kritiska till skolnedläggningarna och vill fortfarande stoppa nedläggningen av Rånäs skola. Det framkom när partiet igår presenterade sitt handlingsprogram inför höstens val, som Liberalerna i Norrtälje kommun vill göra till ett val om skolan.

  För oss är skolan det mest centrala för att öka individens frihet, möjligheter och förutsättningar att förverkliga sin talang och potential, sitt liv. Därför är skolan vår viktigaste valfråga, säger Robert Beronius (L).

Skolan i Norrtälje kommun har under lång tid sett fallande kunskapsresultat och ökad grad av ordningsproblem, menar Liberalerna. En havererad skolpolitik som kräver krafttag. Nästan var femte elev i Norrtälje kommun lämnar nian utan behörighet till gymnasiet.

För att ändra på detta vill Liberalerna satsa mer på kunskap, studiero och studiemotivation. Skolan ska utvecklas, inte avvecklas, säger Robert Beronius, som menar att det har varit för mycket fokus på avveckling och det får räcka med skolbaracker nu.

För att höja studiemotivationen vill Liberalerna bland annat se satsningar på skollokaler, skolgårdar och studievägledare. Man vill också införa ordningsregler på skolorna och införa mobilfria klassrum.  

Till det skolutvecklingsprogram som antagits denna mandatperiod har Liberalerna varit mycket kritiska, eftersom partiet inte har kunnat ställa sig bakom skrivningen om att det är eleverna som bäst vet vad som fungera i undervisningen. Liberalerna menar att det istället är läraren som bäst vet vad som fungerar i undervisningen som ska bestämma i klassrummet. Får Liberalerna styra efter valet avser man riva upp skolutvecklingsprogrammet.

Liberalerna går till val under parollen ”Norrtälje behöver ett nytt ledarskap”. Det gäller inte minst skolan, miljön och företagsrankingen, där partiet menar att kommunen hamnat lite väl lågt. Av landets 290 kommuner, kom Norrtälje kommun i fjol på plats 220 i miljörankingen och på plats 212 i företagsrankingen. I Lärarförbundets ranking kom kommunen på plats 202.

Det finns uppenbart rum för förbättring, och vårt handlingsprogram innehåller konkreta förslag på åtgärder för hur vi ska få kommunen att klättra i dessa rankingar. Kommunen behöver en politisk ledning som förstår näringslivets villkor, avslutar Robert Beronius.

Robert Beronius
Kandidat till kommunstyrelsens ordförande