- Annonser -

DEBATT

En genomsnittlig dag deltar närmare tiotusen personer i studiecirklar och kulturprogram i ABFs regi runt om i vårt avlånga land. ABF bedriver folkbildningsverksamhet i alla svenska kommuner. Närmare 200 000 personer deltar i minst en studiecirkel varje år, och miljontals svenskar deltar i något av våra mer än 100 000 kulturprogram. Tillsammans med övriga nio studieförbund har vi en bred förankring i hela samhället, och spelar en helt central roll för att göra kultur och bildning tillgängligt för alla – oavsett vilken bakgrund man har eller var i landet man bor.

Folkbildningsarbetet har haft ett brett politiskt stöd till följd av dess centrala roll för att stärka människors möjlighet att söka kunskap under hela livet. En offentlig medfinansiering av studieförbundens viktiga bidrag till att bevara och utveckla demokratin har setts som en självklarhet för många – på båda sidor om blockgränsen. Tyvärr ser det synsättet ut att förändras.

Det är med oro vi ser att flera oppositionspartier nu föreslår kraftiga nedskärningar i folkbildningsanslagen. Lägger man samman de olika förslag som Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna förde fram i sina budgetmotioner i höstas så innebär det mer än en miljard kronor i neddragningar på de generella och riktade stöden till studieförbund och folkhögskolor. Det innebär att var fjärde folkbildningskrona är hotad av den borgerliga nedskärningspolitiken.

De pengar som de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna vill använda för att sänka skatten, skulle tas från verksamheter som behövs mer än någonsin. Det handlar om språkträffar i Pajala, asylsvenska i Munkfors, föreningskunskap i Örebro och datacirklar för hemlösa i Malmö. Det handlar om samtalsträffar i jämställdhet med ensamkommande, demokratiskolan i Husby, läsfrämjande på industriarbetsplatser, musiknätverk för transpersoner och läxläsning i Köping. Det är verksamheter som planterar frön och som gör skillnad i det långa loppet.

Att folkbildningen betraktas som en onödig utgift snarare än som en unik resurs för samhället är beklagligt. För vår verklighet är en annan. Vi ser hur studieförbundens verksamhet varje dag bidrar till att uppfylla statens syften med sitt stöd – att stödja verksamhet som stärker demokratin, att göra det möjligt för fler människor att förändra sin livssituation, att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån och att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Det är beklagligt att flera riksdagspartier vill offra ett världsunikt demokratiskt verktyg till förmån för stora skattesänkningar i en tid när behovet av kunskap, bildning, dialog och mötesplatser är större än på väldigt länge. Vi vill därför uppmana samtliga riksdagsledamöter från Stockholms län att kontakta något av studieförbunden och ta del av den verksamhet som bedrivs.

Studieförbundens arbete handlar om att göra demokrati, bildning och kultur tillgänglig för alla.

ABF Norrtälje

 

 

 

 

- Annonser -