Stoppa beslutet om p-avgifter

0
240

S, MP och C vill införa parkeringsavgifter i Norrtälje. Motivet anges vara att man vill öka rotationen på parkeringsplatserna. Fast det ska vara gratis upp till de första två timmarna och avgiften därefter blir 10–15 kr/timme. Skillnaden mot dagens system där man kan parkera med p-skiva upp till två timmar blir därför liten. Tvärtom riskerar rotationen på parkeringsplatserna blir sämre med parkeringsavgifter, eftersom det går att betala för att låta bilen stå längre.

 För denna försämring är samverkanspartierna beredda att investera en miljon kronor i ett nytt betalsystem och ca 180 000 kr/år i driftskostnad av det nya betalsystemet.

 Samverkanspartiernas förslag om att införa parkeringsavgifter i stadskärnan är alltså ingenting annat än en stor björntjänst mot just den handeln som man säger sig vilja värna. En dyr björntjänst dessutom. Bättre saker kan vi använda kommunens skattepengar till än att försämra förutsättningarna för en levande stadskärna.

 Man kan också undra varför S, MP och C alls vill investera i parkeringsavgifter. Företrädare för de olika partierna talar sig ofta varma om en helt bilfri stadskärna, utan vare sig bilar eller parkeringsplatser. Varför ska vi då investera i ett betalsystem för parkeringsavgifter, om det ändå inte ska finnas några bilar eller parkeringsplatser i stadskärnan?

 Det bästa sättet att råda bot på bristen på parkeringsplatser är att förse staden med fler parkeringsplatser, inte färre. Kanske ett parkeringshus vid kvarteret Jupiter vid Tullportsgatan? Det skulle dessutom skapa bra förutsättningar för en bilfri stadskärna om man i framtiden skulle vilja ha det.

Robert Beronius

Kandidat till kommunstyrelsens ordförande