- Annonser -

 

Pressmeddelande från Norrtälje kommun 29 november 2017

De flesta äldre i Norrtälje kommun är nöjda med sina särskilda boenden, oavsett vilket vårdbolag som anlitats: Attendo, Kavat Vård, Tiohundra, Vård med Proffs i Norrort, Norlandia Care eller Silverhemmet Vård och Omsorg.

I Socialstyrelsens rikstäckande undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” står det klart att alla vårdbolag som arbetar i Norrtälje kommun får bra omdöme.

– De sex bolagen klarar sig alla utmärkt och jag känner mig stolt över deras skickliga och engagerade personal, säger Christian Foster, förbundsdirektör på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

De sex vårdbolagen har mycket goda resultat som ligger klart över genomsnittet för Stockholms län på de flesta områden. Allra bäst ser det ut i Hallstavik där hela 94 procent av deltagarna sammantaget är nöjda eller mycket nöjda med sitt äldreboende. Motsvarande siffror för Norrtälje är 82 procent, Rimbo 80 procent och Stockholms län som helhet 81 procent.

Även på frågor om bemötande och trygghet får äldreomsorgen i hela kommunen gott omdöme och bättre siffror än länet som helhet. Läs hela undersökningen på Socialstyrelsens sida.

Regelbunden uppföljning

– Det ligger mycket engagemang och arbete bakom de många positiva svar som vi nu fått. Personalen gör ett fantastiskt jobb hos de äldre samtidigt som de löpande förser oss på kommunalförbundet med siffror som hjälper oss se till att våra kvalitetsmål uppfylls, säger Christian Foster.

– Vi inom kommunalförbundets förvaltning har även regelbundna möten med vårdbolagen då vi stämmer av att de lever upp till de kravspecifikationer som vi ställt upp för att få bedriva vårdinsatserna. Samarbetet mellan förbundet och bolagen fungerar idag utmärkt och vid flera tillfällen det senaste året har mötena lett fram till konkreta handlingsplaner för ytterligare förbättringar.

Enkätundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” skickades ut av Socialstyrelsen i våras till alla över 66 år med hemtjänst eller bor i särskilt boende. Totalt svarade 60 procent av de tillfrågade.

Vad gör kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje?

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje ansvarar för all hälso- och sjukvård samt omsorg till invånarna i Norrtälje kommun. Ansvaret innebär bland annat att kommunalförbundet tecknar avtal med aktörer i kommunen för att utföra hälso- och sjukvård samt omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Kommunalförbundet är en egen juridisk myndighet och bildades den 1 januari 2016 då Tiohundraprojektet upphörde. Medlemmar är Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

- Annonser -
DELA