Opinion: Andrea Kronvall (SD) om ”Titelsjukan” och den uppkomna debatten om rådsplatser i Norrtälje Kommun

0
482

Alla partier i kommunfullmäktige (KF) utser en gruppledare som bland annat leder det egna partiets ledamöter och arbetet i KF. Enligt tidigare bestämmelser (som drivits igenom av det tidigare samverkansstyret med Socialdemokraterna och Centerpartiet i spetsen) blir en gruppledare i KF per automatik ”kommunalråd” om man erhåller 40% eller mer av kommunstyrelsens ordförandes (KSO) lön i ersättning. Man har utgått från och tolkat en rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting och kommunallagen.

”Det spelar ingen roll om man tituleras gruppledare eller oppositionsråd efter ersättningen är densamma”, menar Andrea Kronvall (SD)

Varje mandat i kommunfullmäktige är ”värd” 5 % vilket innebär att Sverigedemokraternas gruppledare får ersättningen 50 % av KSOs lön efter valet 2018 eftersom SD nu har 10 mandat i KF. Därför fick undertecknad titeln oppositionsråd efter KF-mötet den 12 november. Att kommunen nu har sju råd anser vi är mycket och med hänsyn till kommunens storlek håller vi också med om att detta behöver ses över.

Jag vill poängtera att med nuvarande bestämmelser så spelar det ingen roll om man tituleras gruppledare eller oppositionsråd eftersom samma ersättning utgår. Personligen är jag mer än nöjd med att vara just gruppledare då titlar är totalt ovidkommande för mig i mitt dagliga arbete.

Jag är ny inom politiken och har arbetat sedan jag var 15 år gammal så denna typ av titlar är inget självändamål utan det är viljan att påverka och förändra som driver mig. Fördelen med att vara oppositionsråd istället för gruppledare är dock att det medför möjlighet till större insyn i det kommunpolitiska arbetet.

”Jag förstår med andra ord invändningarna mot alltför många kommunalråd”, menar Andrea Kronvall (SD)

Exempelvis får man som oppositionsråd en kontorsplats på kommunhuset och därför en naturlig närhet till kommunens chefer och tjänstemän som dagligen arbetar med kommunens kärnverksamheter. Men varför ska en kontorsplats vara kopplad till en titel? Om gruppledaren får tillgång till ett kontor ser jag ingen anledning att tjafsa om sådana bagateller som en titel.

Jag förstår med andra ord invändningarna mot alltför många kommunalråd och titelsjuka är inget som Sverigedemokraterna vill pådriva. Rimligtvis borde det finnas ett oppositionsråd och max två kommunalråd vilket i nuvarande läge hade givit Socialdemokraterna ett oppositionsråd men inget biträdande oppositionsråd och inte heller något oppositionsråd för SD.

”Öppen för att ändra regelverket för framtiden så vi inte göder en sk. ”titelsjuka” i kommunen”, menar Andrea Kronvall (SD)

Men det viktiga är att det råder samma regler för alla, och att grunden för att minska/ändra premisserna för rådsposterna inte grundar sig i att det är just SD blivit så stora att vi per automatik fått en sådan post. Jag misstänker nämligen starkt att just detta ligger bakom en del av kritiken mot antalet råd, åtminstone från vissa av de övriga partierna.

Kort sagt; Jag är stolt, nöjd och glad över att vara gruppledare, tjänar ingenting extra på att istället vara oppositionsråd (men ser insynsfördelar med det i nuläget) och är öppen för att ändra regelverket för framtiden så vi inte göder en sk. ”titelsjuka” i kommunen.

Andrea Kronvall (SD), gruppledare/oppositionsråd