BIDRAGSPARTIET MODERATERNA.

0
441

DEBATT

Ja, det kanske blir det nya namnet på Moderaterna i denna valrörelse? När man läser Gunnar Hökmarks kraftiga försvar av ränteavdraget för privatpersoner i Uppsala nya tidning, (UNT debatt 7/10), som egentligen inte är annat en ett dolt bidrag, så inser man att deras vurm för detta avdrag gör M till ingenting annat än just ett bidragsparti.

Ränteavdragen för privatpersoner uppgår till ca 30 miljarder årligen. Kostnaden för staten de senaste 15 åren har varierat mellan dryga 35 mdr och ner till knappa 20 mdr.  Detta är en ansenlig summa pengar som subventionerar konsumtion. Merparten av avdragen görs för bostäder, men ränteavdrag får göras på all låneränta som vi svenskar har som privatpersoner. I teorin och säkert liknande i praktiken, så sponsrar alltså staten exempelvis den som köper en lustjakt för 100 miljoner och lånar pengar till det, med 30% av räntekostnaden. Är det sån bidragspolitik Hökmark vill driva?

Hökmarks försvar för ränteavdragen är inget annat än väldigt oansvarigt och i sanning märkligt, då tom EU-kommissionen uppmanat Sverige att åtminstone stegvis trappa ned ränteavdragen. Vår svenske riksbankschef har ett flertal gånger tydligt markerat att Sverige måste ta bort dem på sikt. Man ser, liksom även vi i Landsbygdspartiet oberoende, LPo, en stor fara i att den svenska bostadsbubblan ska spricka. Men sannolikt ser inte Hökmark längre än till sina kärnväljare som många gånger nyttjar ränteavdragspengarna i betydligt högre grad än vad genomsnittssvensken gör. 2012 hade Danderydsborna ett genomsnittligt ränteavdrag på  11 300 kr/person och år. Medan 10 kommuner i Västerbotten, Norrbotten och Dalarna, hade ett snitt på under 2000 kr/person och år. (Källa SCB)

I överhettade storstadsområden triggar ett bibehållet ränteavdrag priserna uppåt, till nästintill astronomiska summor. Summor som den dagen räntorna tickar uppåt, kommer bli en ekonomisk dödsstöt för många familjer. För att inte tala om vilken smäll det blir för staten. Ett successivt borttagande skulle sannolikt även hjälpa till att hålla kvar räntorna på en låg nivå, då man redan idag kalkylerar med 30% lägre räntekostnader, vid ett bostadsköp.

Även ett ohållbart byggande, centralisering och urbanisering stimuleras kraftigt av ränteavdragen. Det spelar nästan ingen roll hur dyrt det blir, allting ska bara in till storstäderna! Ett stegvis borttagande av denna subvention, är det enda rimliga och kloka för att dämpa, eller tom hindra att bostadsbubblan spricker. Man kommer genom detta också få fler människor att bo kvar runtom i landet och inte spä på trängsel och miljöproblem som följer med en storstadsorienterad politik.  Låt marknaden reglera detta i sann gammal moderatanda. Här har Hökmark faktiskt ett solklart exempel på när marknadskrafterna skulle fungera som bäst, utan statlig inblandning.

Landsbygdspartiet oberoende välkomnar att finansminister Magdalena Andersson öppnar för att sänka ränteavdragen. Vi vill förvisso gå längre och vår hållning är att det måste bort helt och hållet på sikt. Rimligt  vore en avtrappning på 5-10 år, för att medborgarna och marknaden ska hinna anpassa sig. Vi finner det mycket märkligt att bidragspartiet Moderaterna inte vill släppa marknadskrafterna fria i detta fall.

Claes Littorin Landsbygdspartiet oberoende
Ordförande Uppsala kommunavdelning.
Ledamot i partistyrelsen