DEBATT: Nu går skam på torra land

0
252

EU vill stoppa Sveriges nuvarande gränskontroller och provtagningar för import av lantbruksdjur. Smittsamma sjukdomar hos nötdjur och får riskerar att komma in i landet.

Tack vare den nuvarande hårda smittskyddslagen har Sverige lyckats få bort exempelvis sjukdomarna paratuberkulos och PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrom).

Det handlar om virussjukdomar som är mycket smittsamma och som vi hitintills är förskonade från.

Är det meningen att Sveriges hårda djurskyddslagar skall monteras ned, som ett offer på frihandelns heliga altare? Det verkar inte bättre och vår egen Landsbygdsminister, Sven-Erik Bucht (S), säger sig inte kunna göra något åt saken. ”Vi hade ju velat fortsätta som tidigare säger Bucht, i en intervju för SVT, men det går inte. Det finns ju ett beslut …”

Är det inte märkligt att detta, och andra beslut av viktig karaktär, kommer till allmänhetens kännedom först när besluten klubbats?

Nej, det är inte så märkligt. Det följer en plan som liberala frihandelsfantaster, steg för steg, använder sig av, utan tanke på vilka konsekvenser detta kan få. (1) Långa transporter av (2) levande tamdjur. Dessutom som lök på laxen, (3) risken för att allvarlig smitta kan komma in i Sveriges tamdjursbesättningar… Mörkrets furstes egen version av Kinderegg …  Alltså, tre olustiga överraskningar i en förpackning. Tre tråkiga konsekvenser som inte verkar ha någon bäring på dessa krafter.

Detta är ett stort demokratiproblem som med all tydlighet visar att Sverige får problem när en beslutande majoritet i EUs hjärta, Bryssel, sätter agendan. Sveriges befolkning är en liten minoritet i dessa sammanhang. Precis på samma vis som landsbygdsvänner, i Sveriges Riksdag, är i minoritet.

Vill vi att Sveriges totalt sett mycket goda djurskydd, på sikt kommer att monteras ned och att antibiotikaanvändningen i svensk tamdjurshantering skall öka? Nej, självfallet inte!

För Landsbygdspartiet oberoende

Magnus Malmsten, Norrtälje.

Michael Bonnier, Norrtälje.

Ann-sofie Hagberg, Norrtälje.

Peter Johnsson, Norrtälje.

Curt Carlström, Rimbo.

Claes Littorin, Uppsala.

Cecilia Kähäri, Storfors.

Åke Karlsson, Norrköping.

Arne Gunnarsson, Strömsnäsbruk.

Hans Boström, Jämtland.

Erika Sörengård, Tågarp.

Tjern Inga Wall, Särna