Debattartikel från Liberalerna Norrtälje

0
216
Liberalerna satsar mest på barn och skola

Det finns alltid utrymme för effektiviseringar i en verksamhet som utvecklas och ett visst krav på effektiviseringar är därför både rimligt och sunt. På senare tid har vi dock hört ordet effektivisering missbrukas.

En effektivisering innebär, med normalt språkbruk, att en tjänst kan erbjudas i samma eller högre omfattning och med samma eller högre resursförbrukning. Om man däremot minskar tjänstens omfattning eller tjänsternas kvalitet så handlar det om ambitionssänkningar och nedskärningar. Det rätta ordet för det är besparing. Att försöka låstas att detta har något med effektiviseringar att göra är enbart löjligt. Att kalla det för satsning är direkt fel. Såvida man förstås inte tycker att det är en satsning att ersätta till exempel förskollärare med lägre avlönade barnskötare.

Det förtjänar att framhållas att S, MP och C inte är ensamma om att vilja spara på barn och skola. Av de oppositionspartier som mäktade med att lämna egna budgetförslag för 2018 ville de flesta spara mer eller lika mycket som S, MP och C. Moderaterna ville spara lika mycket som samverkansstyret och ROOP ville spara hela 50 miljoner kronor mer.

Man kan undra varför. Det finns inte längre något stort svart hål i barn- och skolnämndens ekonomi. Avvikelsen från den standardkostnad som SKL har räknat fram uppgår till ca 20 miljoner kronor, inte 100 miljoner kronor. Efter åratal av besparingar på barn och skola är det för övrigt inte rimligt att tro att utrymmet för effektiviseringar är så mycket mer än just 20 miljoner kronor.

Möjligen kan en kraftig omorganisation leda till en effektivare verksamhet, men ett ansvarsfullt parti som vill värna om både kvaliteten i verksamheten och om medborgarnas skattepengar lägger inte större krav på effektiviseringar än att kostnaderna hamnar i nivå med SKL:s standardkostnad. Alla effektiviseringsvinster överstigande 20 miljoner kronor bör därför återinvesteras i verksamheten, i kvalitetshöjande och ambitionshöjande åtgärder.

I Liberalernas budget satsade vi mest av alla partier på barn- och skolverksamheten, men även vi hade ett visst krav på effektiviseringar (15 miljoner kronor totalt). Det är enligt min mening en betydligt rimligare nivå än de mellan 46,7 och 96,7 miljoner kronor som övriga partier föreslagit bara för 2018 (med ytterligare krav på besparingar 2019 och 2020). Det är naivt att tro att så mycket kan effektiveras så mycket och så fort, utan att det får oönskade effekter. Då handlar det inte längre om effektiviseringar, utan om besparingar med kvalitets- och ambitionssänkande effekter.

Robert Beronius (L), kandidat till kommunstyrelsens ordförande