- Annonser -

DEBATT

Individer är olika. Det innebär att vissa elever kan trivas och utvecklas bättre på en mindre skola, medan andra kan trivas och utvecklas bättre på en större skola. Samverkansstyrets önskan om att strömlinjeforma skolan passar inte alla. Tvärtom kan det påverka skolresultaten negativt.

I Nyköping, som samverkansstyret valt att lyfta fram som en förebild, har man slagit samman alla högstadieskolor till en enda skola med ca 1 300 elever. Det skulle höja resultaten och öka integrationen. Trodde man. Det har visat sig vara ett dåligt exempel. Var fjärde elev som gick ut Nyköpings högstadium i våras saknar behörighet till gymnasiet. Och även när Skolverket räknar bort nyinvandrade elever så är statistiken mörk. I rankinglistor och meritvärden placerar sig därför Nyköping sämre än Norrtälje (!). Det är nämligen inte storleken på en skola som avgör hur bra kvaliteten är. Det styrs av andra faktorer. Det förtjänar att än en gång framhålla vad som utmärker framgångsrika skolkommuner enligt såväl Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som kommunens egen skolutredning, nämligen:

  1. bra ledare (rektorer)
  2. lyfter fram kompetenta lärare (utser t.ex. förstelärare)
  3. har höga förväntningar
  4. tar reda på hur det går (uppföljning)
  5. har fungerande relationer (mellan lärare, mellan elever och mellan lärare och elever)
  6. har tydlig ansvarsfördelning
  7. fångar upp elever med svårigheter
  8. har politiker som har enats om skolans mål

Det finns ingen anledning att tro att något av detta skulle vara svårare på en liten skola än en stor skola, snarare tvärtom.

Samverkansstyrets argumentation präglas av en obehaglig syn av att tro sig veta bättre än medborgarna själva vad som är bra för medborgarna. Värdet av individens självbestämmanderätt är lågt prioriterat av de som vill begränsa mångfalden av alternativ.

Vad folkomröstningen egentligen handlar om är alltså vilka vi vill ska bestämma över våra liv. Du själv, eller någon som tror sig veta bättre än du? Varför ska vi ge barn långa resvägar till skolan och begränsa möjligheten att välja hur och var man ska kunna leva och verka om det inte ökar kvaliteten och endast medför en ringa besparing, om någon alls?

Robert Beronius (L)
Barn- och skolnämnden i Norrtälje kommun

- Annonser -
DELA