- Annonser -

Mer behöver göras för att minska den administrativa bördan för lärare i skolorna i Norrtälje. Det kan nog de flesta hålla med om. En del i detta skulle kunna vara att införa central rättning av de nationella proven. Förslaget är inte nytt, ändå tycks inte mycket hända.

Central rättning av de nationella proven skulle inte bara kunna leda till mindre administration för lärarna och skapa mer tid för undervisning. Minst lika viktigt är att det skulle öka förutsättningarna för likvärdig bedömning. Det är viktigt att proven bedöms på ett liknande sätt oavsett vilken skola eleven tillhör eller vilken lärare eleven har, för att det ska vara rättvist för eleverna. Genom att införa central rättning av de nationella proven avlastas alltså lärarna administration samtidigt som det säkrar kvaliteten och likvärdigheten i rättningen. Vinsten är dubbel.

I Danderyds kommun genomförs nu försök med att låta pensionerande lärare rätta de nationella proven. På så vis kommer man få proven rättade av behöriga och legitimerade lärare, så att ordinarie lärare kan vara där de behövs som bäst – i klassrummet.

Lika viktigt som det är att minska kostnader, lika viktigt är det att hitta sätt som minskar administrationen för lärarna. Därför vore det bra om även Norrtälje kommun kunde utreda möjligheten att införa central rättning av de nationella proven i Norrtälje kommun.

Robert Beronius (L

- Annonser -
DELA