Opinion: Dags att renovera samhällsgrunden – Pär Bygdeson, VD Livsmedelshandlarna

Livsmedelshandlarna har under de senaste tre åren i allmänhet, och det senaste året i synnerhet, drivit frågan om vikten av att bekämpa de allt ökande brotten i butik

0
384
Ta ett djupt andetag, vänta ett par sekunder och andas sakta ut. Det har varit val och det mesta är sig likt, fast på ett sorgligt sätt. Med risk för att komma helt fel i denna text, det går en vecka mellan att den skrivs och att du kan börja läsa den, är känslan så här månaderna efter valet mest den att vi nu har fyra år till med någon form av svag minoritetsregering.
En regering som kommer att ha svårt ta beslut om reformer, och som kommer att få kohandla om budgetar och propositioner. Förutsättningarna för att kunna skapa en fungerande verkstad är inte helt bra kort sagt.

Livsmedelshandlarna har under de senaste tre åren i allmänhet, och det senaste året i synnerhet, drivit frågan om vikten av att bekämpa de allt ökande brotten i butik.

Vi har nått långt, frågan är uppe på den politiska agendan hos i princip alla riksdagspartier utom V. Det är bra, för det innebär att det finns en bred riksdagsmajoritet för att skapa förändring.

Det är som i kommunpolitiken, det kommunala avloppsverket har gått sönder 

Det spelar då ingen roll vilken ideologi du anser vara den bästa, avloppsverket måste fixas. Samma sak med hur medborgarna upplever stölder, otrygghet, och inbrott, något behöver bli gjort. Exakt vad som ska till kan variera beroende på hur du som politiker ser på saken. Men de flesta landar i en mix av fler poliser, fungerande åklagare och domstolar, tillämpning av de lagar vi har och att det kanske behövs ett par nya lagar. Samt en rad förebyggande åtgärder, dels för att förhindra att brott bli begångna och dels för att underlätta för fler människor att välja en hederlig karriär istället.

Dock är det här inget som kommer att ske över en natt. Vi har under 30 års tid undvikit att låta rättsväsendet promenera i takt med brottsligheten, och det kommer att ta många år att räta upp de fel som finns. Tro inget annat, arbetet med att bekämpa brott i butik på en politisk nivå är ett ultramarathonlopp. Efter att ha gjort andningsövningen i början av texten är det nu dags att ta ett djupt andetag och påbörja planeringen inför valet 2022.

I bästa fall har samhället påbörjat en resa åt rätt håll när det kommer till hanteringen av kriminaliteten. I värsta fall har vi ytterligare fyra år av inaktivitet och ett läge som förmodligen är än sämre. Livsmedelshandlarna, kommer nu, tillsammans med andra aktörer, att trycka på för ökad verkstad i Rosenbad när det kommer till arbetet mot brott. Men samtidigt hålla blicken fäst vid 2022 för att ytterligare synliggöra vikten av att skapa bra förutsättningar för öppna och välkomnande butiker som säljer bra mat till bra priser.

Pär Bygdeson, VD Livsmedelshandlarna