Osmakligt av Norrtälje Tidning – ”Kalle på stan” reagerar

0
508

I en nyligen publicerad ledare i Norrtelje Tidning med rubriken ”Lätt att förstå varför det dröjer att få ett nytt kommunstyre” riktar skribenten mycket allvarlig och i grunden osmaklig kritik mot både Roslagens Oberoende Parti (ROOP) och Sverigedemokraterna  (SD).

Norrtelje Tidning som sedan många år tillbaka är etablissemangets röst (läs Centerpartiet i styrande majoritet) har uppenbart tagit som sin huvuduppgift att stödja de etablerade partiernas kamp mot varje typ av förändring i politiken.

De partier man angriper är båda relativt nya i det politiska maktspel
som präglar Norrtälje kommun. De ingår därför ej naturligt i något av de block som är socialistiskt eller borgerligt. Att de får så pass många mandat beror sannolikt på att de båda står för krav på förändringar i politiken även om de torgför olika åsikter.

När det gäller ROOP är det just detta som NT:s ledarskribent kritiserar när han skriver att ROOP inte vill ingå i något block. För oss väljare är detta snarast ett positivt tecken då de partier som ingår i blocken oftast tvingas till kompromisser som nästan helt raderar deras egen politik.

Se bara vad som hänt med Miljöpartiet i Norrtälje sedan man lierat sig med Centern och Socialdemokraterna för att styra Norrtälje kommun. Sverigedemokraterna kritiserar ledarskribenten för att partiet har en nyfascistisk bakgrund och är populistiskt och konstaterar att just därför vill ingen samarbeta med dem. Hur länge kan en sådan bannlysning av 18% av det svenska folket fortsätta i en svensk demokrati? Tittar man
på andra partiers bakgrund så finns det många ”lik i garderoben” men
detta har man uppenbart förlåtit nu.

Även ROOP klassas i artikeln som ett populistiskt parti vilket begrepp ju nästan blivit ett modeord för politiker som följer folkviljan. Förr var det populärt att vara populistisk men detta ord har man för att skydda etablissemanget gett en negativ klang. Politiker vet ju naturligtvis allting mycket bättre än vanligt folk och inte behöver de väl vara särskilt populära heller?

Efter att ha läst artikeln måste man ju konstatera att ledarskribenten har rätt åtminstone vad det gäller rubriken för inte är det konstigt att det tar
så lång tid att få ett nytt kommunstyre. Men förklaringen till detta är nog snarare att etablissemanget vill slå vakt om de egna maktpositionerna och intäkterna (läs Centerpartiet) och den nivå på vilken den politiska debatten förs. Numera även i media som absolut inte får bli en del av det konservativa etablissemanget.

Tack för ordet

”Kalle på stan”.