- Annonser -

DEBATT

Relativt höga hyror och eftersatt fastighetsunderhåll är sedan flera år en verklighet för de som bor hos Roslagsbostäder AB. Bidragande till detta är det extra räntepåslag på 0,9 procent (0,7 procent för nyproduktion) som kommunen tar ut för att låna ut pengar till sitt dotterbolag”

Så inleder Robert Beronius och Anders Unnerstad (båda L) sin debattartikel i Norrtelje Tidning den 12 januari (tidigare publicerad på Norrtelje Nyheter). Från Vänsterpartiet, som länge uppmärksammat detta förhållande, vill vi bara tacka för att fler nu lyfter detta allvarliga läge. Förhållandet är välkänt eftersom styrelsen för Hyresgästföreningen Norrtälje redan 2012 misstänkte detta och beställde en utredning av räntepåslagen av seniorkonsulten Jens Albråten. Albråten kommer i sin rapport fram till att han anser att det finns belägg för att ett överuttag av ränta från Roslagsbostäder på mellan 35 och 45 räntepunkter (0,35 – 0,45%enheter). När rapporten presenterades i Augusti 2012 erbjöds dåvarande Ordförande i Kommunstyrelsen Kjell Jansson (M) att läsa den, det är dock oklart om så skedde. Hur som helst verkar detta inte ha varit någon information som Jansson (m) tog till sig.

I Vänsterpartiet har vi inte kunnat släppa tankarna på detta, så på Fullmäktige i december 2015 lade vi en motion om att det bör göras en ny utredning av räntepåslaget (det vill säga finanspolicyn). Vänsterpartiets förslag var att vi skulle börja med Roslagsbostäder och att uppdraget genom direktupphandling skulle tillfalla Jens Albråten. Motionen togs upp för beslut i December 2017 – 2 år efter att den lades. Fullmäktige beslutade då att anse motionen besvarad och att en revidering skulle göras av Kommunstyrelsen.

Medan Vänsterpartiets motion valsat i kommunhusets korridorer har Anders Unnerstad, Liberalernas representant i Roslagsbostäders styrelse (där Vänsterpartiet tyvärr inte är representerade), haft möjlighet att praktiskt arbeta för en förändring av hela finanspolicyn. Det finns nämligen även andra delar av finanspolicyn som bör ses över för att ge Roslagsbostäder högre soliditet. Det är bra att det nu är flera partier som uppmärksammar vikten av ett starkt kommunalt bostadsbolag som har möjlighet att agera aktör i arbetet för att åstadkomma fler hyresrätter med rimliga hyresnivåer och till en hög kvalitet. Att arbeta med en justering av räntepåslaget och finanspolicyn är ett sätt att möjliggöra detta. Det finns även andra sätt, till exempel kan kommunen/Roslagsbostäder arbeta med tomträtter via tomträttsinstitutet. Det är en metod som används bl a i Göteborg för att hålla hyresnivåerna nere.

 

Detta visar faktiskt att det finns gemensamma nämnare som vi oppositionspartier kan samlas kring för att åstadkomma förändring. I Vänsterpartiet är vi öppna för samarbete kring gemensamma frågor och denna fråga blir ju särskilt intressant nu när det är en genomlysning av finanspolicyn på väg till beslut i Fullmäktige.

 

Johannes Folkesson, V

- Annonser -