- Annonser -
Pressmeddelande från Liberalerna i Norrtälje kommun
 

 Liberalerna i Norrtälje kommun har fastställt sin fullmäktigelista inför höstens val. Första namn är Robert Beronius. 

– Jag är mycket glad och stolt över detta förtroende, särskilt eftersom Liberalerna har en så stark skolpolitik, säger Robert Beronius som idag företräder partiet i barn- och skolnämnden. Om vi menar allvar med att vi vill förbättra skolresultaten, och det gör vi, så måste synen på kunskap och bildning uppvärderas i Norrtälje kommun och studiemotivationen höjas. För att nå dit har vi ett konkret handlingsprogram som vi vill genomföra, säger Robert Beronius. 

Karin Karlsbro, nuvarande gruppledare, har valt att inte kandidera till kommunfullmäktige då hon är länets toppkandidat till riksdagen. 

– Jag är mycket glad för att Robert Beronius, med hans stora engagemang och kunskap inte minst i skolfrågor blir vår lokala toppkandidat och att listan i övrigt rymmer både erfarenhet och förnyelse på riktigt, då flera helt nya namn finns med på höga platser. För mig är det viktigt att vi roterar och att vi sprider uppdragen. Tillsammans är vi nu ett starkt och taggat lag som ser fram emot att driva valrörelse, säger Karin Karlsbro. 

Robert Beronius som är ersättare i kommunfullmäktige idag menar att kulturen och idrottens måste få ett större erkännande i Norrtälje kommun, och anser att goda villkor för arbete och företagande är en huvudfråga för Norrtälje kommun. 

– Har vi inte ordning på ekonomin blir det svårt att göra någonting annat, säger Robert Beronius. 

Robert Beronius är utbildad jurist arbetar som chefstjänsteman på tingsrätten. Han bor tillsammans med fru och tre barn på en lantgård i Roslagsbro. Äldsta barnet är nio år och yngsta barnet är tre år. Hemma på gården märks även ett intresse för miljömässig hållbarhet. All produktion på gården sker ekologiskt och ladutaken är täckta av solceller.

Liksom tidigare år är Liberalernas lista jämställd. Varannan kandidat är man och varannan kandidat är kvinna.

 1. Robert Beronius
 2. Åsa Wennerfors

 3. Hans Andersson

 4. Elisabet Ek (ny)

 5. Nicklas Salmin (ny)

 6. Veronika Areskoug (ny)

 7. Alexander Castman (ny)

 8. Paula Cristofidi Cederqvist

 9. Rolf Nielsén (ny)

 10. Christina Frisk

 11. Kristoffer Andersson

 12. Agneta Hedlundh

 13. Martin Tengqvist (ny)

 14. Ingrid Tengve Lothe (ny)

 15. Ulf Zackrisson

 16. Birgitta Bjuhr (ny)

 17. Mats Hållén

 18. Birgitta Sämskar

Liberalerna i Norrtälje kommun

- Annonser -