- Annonser -

Frågan ställs i en debattartikel publicerad alldeles nyss i den politiska minoritetens husorgan Norrtelje Tidning. Denna debattartikel visar med all tydlighet att en mängd
politiker i Norrtälje kommun inte har förstått vilken roll kulturen kan spela i en växande
kommun. Frågan är väl om vi skall subventionera dessa politiker med skattepengar?

Campus Roslagen AB hette tidigare NIAB och detta var det företag som administrerade
kommunens övertagande av LV 3 från den tidigare ägaren försvaret. Försvaret överlät
alltså LV3 till oss kommunen.

Innan man övertog LV3 skapades ett koncept ”Norrtäljemodellen” som var avsett att
kombinera utbilding, nyföretagande med föreningsverksamhet. Den beskrivning som ges
i minoritetens debattartikel i NT är alltså osann. Den dåvarande politiska ledningen var mycket noga med att poängtera att Nihab inte fick använda LV3:s lokaler för att konkurrera med privata fastighetsägare det vill säga man ville inte att företag redan lokaliserade till Norrtälje kommun skulle flytta till LV3 området. I stället skulle kontakt
tas med utbildningar och företag som kunde dra nytta av varandra. Så uppstod t ex kontakten med intressenterna till Detaljhandelshögskolan. Det var alltså avsevärt svårare
i början för NIAB att hyra ut lokalerna när man inte använde sig av låga hyror och lokal
bearbetning. Med denna strategi skapades också ett utrymme för NIAB att hyra ut till
föreningar och kulturaktiviteter.

När Campus Roslagen AB (kommunalt bolag) senare skapades och tog över hade man en
mängd problem. Det mesta av utbildningarna hade man förlorat med NIAB:s VD som hade
mycket goda kontakter inom utbildningsområdet. Med nya höga ersättningar till styrelse
och VD och stora investeringar bl a i ombyggnaden av den lokal som Visma senare lämnade var goda råd dyra. Visma lokalen räddades genom att Tingsrätten flyttade in
och stod dessutom för nästa ombyggnad av lokalen.

Men fortfarande måste Campus Roslagen AB generera lönsamhet och de som fick betala
priset var hyresgästerna. Man skall då notera att många av lokalerna på LV3 är i mycket dåligt skick så talet om marknadsmässiga hyror låter mycket ihåligt. För att kunna ta ut
marknadsmäsiga hyror bör ju lokalerna hålla marknadsmässig standard?

Först sades kontraktet med Kultursparken upp och de förlorade sin lokal. Därmed förlorade
Campus Roslagen AB också de evenemang som Kultursparken varje år bidragit med. Sedan
vände man blickarna mot Norrtälje Ateljeförening som man redan när kontraktet sista gången förnyades tvingat att avstå sin besittningsrätt. Om man inte gick med på att skriva
av denna skulle man inte få något nytt kontrakt. När man väl hade löst detta så sade man nu upp kontraktet och meddealde NOA att man avsåg hyra ut lokalen till en annan hyresgäst. Man erbjöd naturligtvis NOA att hyra en annan lokal sannolikt utan att förstå
vilka aktiviteter NOA bedriver och vilken typ av lokal man behöver.

Det mest ironiska i hela denna historia är att Campus Roslagen AB skall hyra ut lokalen till
en verksamhet i Norrtälje kommun nämligen Resurspoolen. Nu skall alltså skattebetalarna
betala den marknadsmässiga hyresnivån och därmed indirekt de höga arvoden som Olle
Jansson och övriga politiker tar ut i bolaget!

Det enda rätta nu vore naturligtvis att följa den idé till rationalisering som Kjell Jansson (M) lade fram om att kommunen borde avveckla Campus Roslagen AB och den egna
fastighetsförvaltningen och låta Roslagsbostäder administrera alla kommunala lokaler.
Med detta förslag skulle kommunens fastighetsförvaltningen kunna administreras av en
ledning/stab och en styrelse. Kanske blir det så efter valet.

Men den viktigaste frågan blir ändå varför kommunen inte förstår vilken betydelse NOA,
Kultursparken, Allmogebåtar och andra kulturella föreningar har för kommunens framtida utveckling och tillväxt liksom föreningslivet som helhet. Det är också viktigt att våra
politiker förstår innehållet i NOA:s och andra kulturella föreningars verksamhet och
vilket värde detta har för kommuninvånarna.

När jag såg ungdomarnas eldcirkus utanför sportcentrums lokaler vid förra mötet i
kommunfullmäktige blev jag lika imponerad som många av de politiker som stannade
upp och betraktade skådespelet.

Jag är är övertygad om att vi beghöver både NOA, Kultursparken, Allmogebåtar och
alla andra aktiva föreningar i kommunen. Jag är dock mindre övertygad om att vi behöver
den cirkus som bolaget Campus Roslagen AB skapar.

- Annonser -
DELA