Vi är många som vill ha svar på våra frågor nu?

0
212
Ulrika Falk är socialdemokraternas favorit

Under minoritetens tid i Norrtälje kommun har många frågor ställts utan att de besvarats av ansvarigta politiker. Norrtelje Nyheter har tidigare skrivit om dessa frågor och förväntat oss att ansvariga politiker skulle ha gett besked. Men några svar har varken vi eller våra läsare fått. I stället har minoritetens politiker lekt ”tysta leken” vilket ju är mycket ovanligt. Att politiker är tysta alltså för i vanliga fall brukar de ju vara mycket talföra.

Att man tiger ihjäl dessa för ansvariga politiker så besvärande frågeställningar kommer varken vi eller våra läsare naturligtvis inte att acceptara. Vi skall dock upprepa våra frågeställningar en gång till så att våra politiker i de olika partierna inte missat några
viktiga frågor.

Till Ulrika Falk (S) ställer vi därför döljande frågor:

   1. Varför har kommunens fastighetsaffärer inte utretts av en kommisssion som utsetts av kommunfullmäktige i enlighet med den begäran som Roslagens Oberoende parti hemställde till kommunfullmäktige skriftligt i mars 2017?
   2. Varför fanns den rapport som tagits fram av våra förteroendevalda revisorer angående försäljningen av Visma fastigheten som Norrtälje kommunhus  genomfört inte med i handlingarna när kommunfullmäktige beviljade ansvarfrihet för styrelsen i Norrtälje kommunhus 2012?
   3. Varför redovisas inte kostnader och intäkter i hamnprojektet?
   4. När kommer den extremt dåliga arbetsmiljön i kommunhuset att brytas. 34 chefer har slutat sina anställningar sedan 1 januari 2017 och över 13 miljoner har betalats ut i avgångsvederlag. Är detta en framgångsrik personalpolitik?
   5. När skall satsningarna på Norrtälje stad avlösas av ett landsbygdsprogram som innehåller ett praktiskt handlings- och tidsprogram med verkliga åtaganden?
   6. Anser du att konsultavtalet som skrivits utan upphandling och därmed i strid med LOU med kommunens förre chefsjurist är korrekt?
   7. När skall situationen med förre VD:n på Sportcentrum redas ut. Kommunens anklagelser har ju nu avvisats rättsligt.
   8. Hur stora lån totalt har nu kommunen och de kommunala bolagen? Är siffran 5,5 miljarder korrekt och att allla som bor i kommunen därmed är skyldiga ca 80 000 kronor?
   9. Att ombygganden av den gamla brandstationen har kostat 14 miljoner istället för 7 miljoner och vem skall betala detta?
   10. Är idéen med en bro till i Societetsparken för 27 miljoner borta nu. Blev det en bro för mycket?

Till Bino Drummond (M) och övriga oppositionspolitiker ställer vi följande frågor:


1. Hur tänker oppositionen lösa problemen med de kommunala skolorna i Norrtälje?
2. Hur tänker ni lösa problemen med den dåliga arbebetsmiljön i kommunen organisation
3. Hur tänker ni er lösningen på kommunens demografiska utveckling?
4. Kommer ni att försöka minska kommunens upplåning?
5. Hur ser er utvecklingsplan ut för kommunen om ni kommer till makten?

Till kommunalrådet Olle Jansson (S) ställer vi följande frågor:

1. När kommer du att erkännja att du totalt misslyckats med att lösa de kommunala          skolornas stora problem med kvalitet?
2. Du har suttit i sexton år i Barn och skolnämnden. När tänker du avgå?
3. Förstår du Rimbos föräldrars besvikelse efter de senaste beskeden om besparingar i Rimbos nya skolbygge?
4. Tror du inte att dialog är ett bra politiskty verktyg för att uppnå målet?

Till ordförande i Teknik och klimatnämnden Tommy Lundqvist (C) ställer vi frågorna:

 1. Varför har Conny förlorat marken för sin glasskiosk som han fått hyra i tio år av kommunen?
 2. Varför har man ändrat reglerna till att den som först ansöker får platsen?
 3. Varför skall en arrendator kunna ha två platser?
 4. Varför tog Gatu och parkchefen över detta ärende från den ordinarie handläggaren.
  Är inte Gatu och Parkchefen jävig när hon har andra relationer med den som fick platsen?
 5. När kommer företag som mej är medlemmar i Norrtälje Handelsstad att får hyra
  garageplatser i kommunens garage på Grönlandsgatan?

  Ganska snart förväntar vis oss svar av respektive politiker. Använd gärna Norrtelje Nyheters kommentarsfält när ni svarar så att alla kan läsa svaren.  Norrtelje Nyheter tackar er på förhand.