Vi har försökt resonera med Kommunalförbundet för Sjukvård och Omsorg i Norrtälje?

0
257

DEBATT

Vi småföretagare i Norrtälje Kommun har försökt sedan nästan ett år tillbaka att föra en dialog med Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg (KSON) att läget börjar bli prekärt och snart helt omöjligt att driva verksamhet i kommunen. Politiken är tyst för enligt dem ligger allt ansvar på KSON. Ansvaret tycks vara helt outsourcat till KSON, vilket i sig är allvarligt och tål att återkommas till inte minst då vi själva har grundat våra företag i Norrtälje.

Varje år ska företagen skicka in sina årsredovisningar till KSON och den på KSON som orkar läsa inser direkt att företagen inte kan må så bra. Jag kan nästan garantera att de inte läser dessa utan det är mer än checklista att bocka av som visar att de har tillsyn på bolagen. De stora bolagen, börsbolagen och riskkapitalbolagen, särredovisar ändå inte områdena och knappast går det väl att se hur det ser ut hos TioHundra AB som slagit ihop en del verksamheter med ”allt under samma tak”.

Om KSON utförde sitt uppdrag i enlighet med LOV´s intentioner ska de värna om företagen som vill vara med i Kundvalssystemet. Jag kan inte se att så är fallet eftersom det framstår som allt tydligare när företag som redan går i förlust eller nära därpå får kraftigt sänkta ersättningar under 2017 och det är bara början enligt KSON. Så företag som redan nu inte får det att gå ihop får rejält sänkta ersättningar för sitt arbete för beställda uppdrag. Jag behöver inte ens påminna om att samtidigt pågår en diskussion om vinstbegränsningar som framstår som ett skämt i sammanhanget när det inte ens finns några vinster.

Men vad klagar vi då över egentligen? Varför är vi upprörda? Låt mig försöka vara pedagogisk.

Vi utför årligen tusentals tjänster i hemtjänsten. Det är beställda uppdrag av KSON eller rättare sagt den myndighet som numer finns inbakat i dess organisation ”biståndet”. Lejonparten vi får betalt för är den tid vi utför service hemma hos kund. Den tiden är noga registrerat med kommunens eget kontrollsystem.

Vi får även betalt för så kallad indirekt tid som kan vara kontaktmannaskap, avböjda besök, bomkörningar och viss typ av dokumentation. Det är tid vi själva rapporterar in. Den indirekta tiden är en mindre del av totala tiden. Beställaren avskyr dessa indirekta tider och vill helst att ersättningen uteslutande ska baseras på tid hemma hos kund.

När vi fakturerar beställaren för tid utfört hemma hos kund ingår då i timersättningen självfallet all vår administration, framkörning, planering etc. Det är grundtanken i alla fall. Det innebär att utföraren måste ha en viss volym av kunder för att det i genomsnitt ska bli en vettig total fakturering så man kan se att modellen fungerar. Så långt är allt väl tycker utföraren om den totala ersättningen medger att man inte går i förlust. Helst vill vi ju gå i vinst. Riskkapitalbolagen måste gå i vinst förr eller senare.

Nu kommer det som inte längre hänger ihop med vad politiken dvs Ulrika Falk (S) säger i media och vad KSON gör i praktiken, med hennes goda minne eller inte. Ullrika Falk säger att de har fått ihop budgeten och behöver inte spara i äldreomsorgen när de fått fördyringar för migration/integration och för ökade kostnader för barn i Socialtjänsten. De har löst det hela med effektiviseringar, inte besparingar (notera att styret säger idag exakt samma sak om skolan när det ska sparas 95 miljoner dvs besparingar saluförs som effektiviseringar).

Vad innebär exakt dessa effektiviseringar då i äldreomsorgen? Jo, KSON ställde oss inför alternativ under ett så kallat dialogmöte hösten 2016 där de tydligt under mötet först meddelade att de skulle sparas flera tiotals miljoner årsvis under kommande år och det vara bara att bita i det sura äpplet och komma med synpunkter vilket av alternativen vi tyckte verkade bäst och som de ansåg inte äventyrade kvaliteten hemma hos kunden.

Ett av dessa alternativ var ersättningen för korta besök hos en kund bara kommer att ersättas med exakt den tiden du är där. Med andra ord, om du är hos en kund ett par minuter, vilket är vanligt när du ger mediciner på kvällen, så får du bara ersättning för det, dvs 2 minuter. Planering och transport dit ingår ju redan i ersättningen så varför ska man då få mer betalt och visst det är ju precis enligt politiska intentioner att bara ersätta för direkt kundtid och det är även kontrollerbart.

Vår ersättning är ca 380kr per timme hos kunder i närort så det blir 12,50kr för ett sådant besök. Vad kostar då besöket för oss? Ja, låt oss ge ett enkelt överslag. Om det är 1 kund med tur och retur till kontor på ca en halvtimme så kostar det i genomsnitt halva vår faktureringsersättning dvs 190kr och är det på kvällen vilket är vanligast så kostar det mer eftersom vi måste betala OB på dessa turer. Förlusten är enorm för vårdföretagaren.

Det spelar alltså ingen roll hur man räknar på gungor och karuseller vad gäller kunder eftersom beställaren KSON helt enkelt har tagit bort alla dessa pengar i den totala ersättningen. Man går alltså till politiken (Ullrika Falk) och meddelar (eller om det är underförstått) att vi har effektiviserat och det drabbar inte kunderna. I själva verket har man sänkt ersättningen för utförarna eftersom man har tagit bort ersättning för sådant man förut fick betalt för. Man har fört exakt samma resonemang när kunder avböjer besök eller när kunder hamnar på sjukhus. KSON eller politiken har inte ens brytt sig när vi säger att vår totala ekonomi nu går ner och det går inte att kompensera i företaget med andra uppdrag som skulle kunna få ekonomin att gå ihop. Så det som av politiken kallas för stolta effektiviseringar är i själva verket rena besparingarna som översatt till företagarnas språk är kraftigt sänkta ersättningar för vårt arbete. Vi talar inte nu om någon procent här eller där utan om tiotals procent med bibehållna kostnader i företag som redan ekonomiskt ligger på förlust eller nära noll-resultat.

Små företag brukar klara dessa med att ledningen skär i sina egna ersättningar eller jobbar där ingen annan vill jobba. Stora företag som arbetar på ett mer industriellt systematiskt sätt drar sig snabbt ur avtalen.

Det är nog inte för inte som TioHundra AB och Attendo har dragit sig ur Hallstavik och Väddö.

Det här ser inte bra ut för hemtjänsten i Norrtälje framöver. När stora företag drar sig ur systemet, deras eget företag inte ens finns med i vissa zoner och de små kvinnliga företagarna som arbetar ideellt inte kan vara kvar, då betyder det att hela kundvalet är i gungning och det är tyst, mycket tyst från politiken.

Roger Svensson
Grundare Lugn&Ro