Vikten av lokal radio och lokala nyheter – ”Syns man inte finns man inte”, menar Terese Bengard

Det måste bli stopp på den urbana utgångspunkten och se hela landet som en viktig del av Sverige, inte bara de större städerna, menar Terese Bengard

0
304

Frågan om Sveriges medielandskap aktualiseras genom en public service utredning som är gjord, där vi nu ska betala TV-och radiolicensen via skattesedeln istället. Frågan ställs då på sin spets – speglar public service hela landet – och fyller man sitt uppdrag?

Jag som är utbildad i kommunikationsvetenskap har tidigare tänkt på public service som en självklar del i det svenska medielandskapet och som en självklar del i en demokratisk värld där det finns medier som oberoende talar om vad som händer i samhället. Men när man ser över resen av världen är vi ganska unika när det gäller detta.

”Det är viktigt att stötta de lokala kanaler som finns och skapa långsiktiga förutsättningar för att de ska kunna bevaka lokalsamhället”

En viktig och ganska bortglömd del i det svenska medielandskapet är lokal radio. I många samhällen har lokalradio och lokala tidningar en oerhört viktig roll – men som så många andra har de stora problem med att få finansieringen att gå ihop. Däremot brukar det finnas en mycket, om inte så stor, trogen lyssnar/läsarskara eftersom det verkligen berör människor i lokalsamhället.

Frågan om lokal journalistik har ställts än mer på sin spets när många mediebolag har det tufft ekonomiskt. Det har skett en ökning av ”vita fläckar” (eller svarta hål?) där det i vissa kommuner inte finns någon lokal bevakning eller en enda journalist som är bosatt i området. Därför är det viktigt att stötta de lokala kanaler som finns och skapa långsiktiga förutsättningar för att de ska kunna bevaka lokalsamhället. Men man borde också stärka public service närvaro.

När det gäller Public service står det i sändningstillståndet att de ska finnas tillgängliga för 99,8 procent av den fast bosatta befolkningen via marknät. Detta för att dels ha förtroende för att vi alla finansierar det, men också som en viktig del i kris. Att alla ska kunna nås av viktig information.

En del i uppdraget är att ”erbjuda ett mångsidigt programutbud som speglar förhållanden i hela landet och den variation som finns i befolkningen”. Detta är vad de ska göra idag och vad som föreslås vara kraven för morgondagen. Men klarar de detta uppdrag och hur mäter man det? När jag nu läst på om vad public service uppdrag är känner jag en växande besvikelse över att även de har hamnat i den urbana normens grepp.

”Syns man inte finns man inte”, menar Terese Bengard

Det visar också Medieakademins undersökning: de som bor i större städer har ett högre förtroende för SR och SVT än de som bor på landsbygden eller i mindre orter. Det i sig är en tydlig signal på att landsbygdsbor känner att deras vardag, deras frågor inte speglas i samma utsträckning. ”Syns man inte finns man inte” och då är det svårare att känna ett förtroende.

Min personliga uppfattning är att de lokala redaktionerna är väldigt centrerade vid den ort (stad) där redaktionen sitter. Det kan säkert variera över landet. Men jag misstänker tendensen är densamma på många andra ställen. Detta gäller också på nationell nivå där det skett en minimal förbättring den senaste tiden men där mesta delen av den nationella bevakningen fortfarande består av ”Stockholmsnyheter”. Mycket av det övriga tenderar att bli safarijournalistik.

”Men många av de som bor i Stockholm och jobbar i statlig verksamhet vill ju sällan flytta ut i landet?”

Ett exempel var när landsbygdsutredningen presenterades och SVT:s reporters enda fråga (eller påstående?) till utredarna var: ”Men många av de som bor i Stockholm och jobbar i statlig verksamhet vill ju sällan flytta ut i landet?”. Detta med anledning av ett av förslagen där statliga jobb skulle omlokaliseras. Det måste bli stopp på den urbana utgångspunkten och se hela landet som en viktig del av Sverige, inte bara de större städerna.

Public service bör på riktigt, om man vill öka sin trovärdighet på landsbygden hoppas göra seriösa försök att skapa en mer mångfacetterad – och därmed sannare – bild av hela Sverige. Detta tillsammans med stärka lokala kanaler skulle skapa ett bättre medielandskap i nationen och det skulle alla vinna på.

 

Terese Bengard är verksamhetschef på Hela Sverige ska leva. Hon har tidigare varit kommunalråd för Socialdemokraterna i Ragunda kommun i östra Jämtland.

Terese kan man följa på twitter: @TBengard