- Annonser -

Vi har i dagarna före helgen mottagit brev och telefonsamtal från medarbetare i Norrtälje kommun som beskriver arbetsplatsförhållanden som oroar. Det som lyfts fram är brist på information och att man inte tar de problem som beskrivs på allvar fråbn arbetsgivarens sida. Man pekar också på att fler medarbetare varit sjukskrivna och slutat på grund av problem med arbetsmiljön. Man uppger sig ha anmält arbetsmiljöproblem utan att återkoppling skett från arbetsgivaren.

Norrtelje Nyheter har kontaktat fackförbundet Visions ordförande i Norrtälje som också är aktuellt huvudskyddsombud för de enheter detta gäller, Kenneth Andersson, och han bekräftar att förhandlingar förts om arbetsmiljöproblem och att man har ett ”relativt gott samarbetsklimat” med Norrtälje kommun som arbetsgivare. Han säger också att de förändringar som skall genomföras tagit lång tid. Han skall följa upp med sina medlemmar att information om förändringar nått fram.

Norrtelje Nyheter har sökt kommundirektör Ulla-Marie Hellenberg men då hon befinner sig på ledighet fick vi istället kontakt med stf kommundirektör Tobias Arvidsson (samhällsbyggnadsdirektör). Han säger att man upplever att man har en god arbetsmiljö och ett gott samarbetsklimat med de fackliga organisationerna. Han betonar vikten av att kommmunens medarbetare framför eventuell kritik till kommunledningen och att man ser positivt på att man får denna återkoppling. Han betonar också att kommunen befinner sign i en förändringsprocess som fortfarande pågår. När Norrtelje Nyheter påpekar att man först vid femte försöket fick kontakt med någon ansvarig chef och att flera chefer inte brytt sig om att koppla ur sin telefon medger han att detta  är ett problem som man ännu inte löst men som man arbetar med. Tobias Arvidsson säger också att han tar till sig den information han fått och kommer att se till att eventuellt kvarstående arbetsmiljöproblem skyndsamt åtgärdas. Norrtelje Nyheter har även sökt kommunalrådet Ulrika Falk (S) men hennes telefon var inte urkopplad och ingen svarade.

Norrtelje Nyheter kommer fortsatt att följa utvecklingen i kontakter med kommunen. Att dessa arbetsmiljöproblem löses torde vara en förutsättning för den av kommunfullmäktige antagna värdegrunden ”invånaren först”.

Bild: Tobias Arvidsson (källa norrtalje.se)

- Annonser -
DELA