294 parkeringsplatser vid Rimbo nya skola

0
384
294 nya parkeringsplatser vbid Rimbo nya skola

Byggnationen vid Rimbo nya skola är i full gång. Även om det fortfarande råder viss förvirring kring hur skolan slutligen kommer att se ut så har kommunens Teknik och klimatnämndens arbetsutskott nu beslutat att man i direkt anslutning till den nya skolan ska bygga 294 parkeringsplatser för totalt 10 miljoner kronor.

Parkeringsbehovet räknas dagtid till 151 platser. Det finns också ett naturligt behov av att kunna hämta och lämna barn varför det också finns en så kallad drop zone. I närheten till entrén planeras 3 handikapplatser till skolan, kulturskolan och kulturscenen.

På baksidan ska Kulturskolan också kunna lasta och lossa instrument för transport till den dagliga undervisningen som sker på andra skolor och vid kulturscenen byggs en materialmottagning som kan användas vid större evenemang. Skolan får ett eget varuintag där allt material och varuleveranser sker.

294 nya parkeringsplatser vbid Rimbo nya skola

Samtidigt så beräknar kommunen med att om det är samtida evenemang vid kulturscenen och idrottshallen så är det totala behovet 256 platser varför man med marginal täcker upp det uppskattade behovet med de föreslagna 294 platserna.

För skolan så innebär förslaget att barn och skolnämnden får en ökad kostnad med 337.000 per år vilket finansieras av skolpengen men även kultur och fritidsnämnden får samma kostnadsökning vilket finansieras med anslag av kommunstyrelsen.