Avtalet mellan Norrtälje kommun och Norrtelje Tidning som inte finns – är ”hittat”

Norrtelje Nyheter avser att vidta rättsliga åtgärder med anledning av det inträffade och överlåter till domstolarna att fatta beslut i frågan.

0
396

Norrtelje Nyheter publicerade i fredags en artikel där det framgår att man under de senaste åren köpt annonsering för över fyra miljoner kronor utan att någon upphandling har gjorts. Kritik riktas mot kommunen där det råder frågetecken om huruvida köpen har gjorts på ett korrekt sätt.

Som svar på detta gick Norrtelje Tidning, genom dess chefredaktör Daniel Nordström, till hårt angrepp mot Norrtelje Nyheter och riktade stark kritik mot artikelns utformning. Daniel Nordström hänvisade till att det inte funnits något avtal under den period på fyra år mellan 2014-2018 som Norrtelje Nyheters granskning avser. Men Norrtelje Nyheter har en kopia på ett samarbetsavtal mellan Norrtelje Tidning och Norrtälje Kommun, som avser köp för betydande summor årligen. Ingen konkurrensutsättning har skett och något upphandling har aldrig annonserats.

”Det här är ett avtal som tecknades innan jag tillträdde som chefredaktör”, säger Daniel Nordström chefredaktör Norrtelje Tidning

Avtalet vars underlag skrevs i december 2013 är undertecknat den 17:e februari 2014. Det ska gälla för hela 2014 och 2015. Avtalet med rätt till förlängning upp till två år skrevs under av dåvarande kommunalråd, kommundirektör och Norrtelje Tidnings annonschef Niclas Pärni.

Norrtelje Nyheter kontaktade därför Niclas Pärni, Norrtelje Tidning
för kommentarer.

Det tecknades ett avtal mellan kommunen och Norrtelje Tidning som du har skrivit under, vet du om det gjordes någon offentlig upphandling?

– Jag vet inte om det gjordes någon upphandling.

Har du några kommentarer till det här avtalet?
– Det är ett avtal som inte säger så mycket.

Pärni bekräftar att något upphandlingsunderlag inte har lämnats av tidningen och bekräftar att både han och chefredaktören Daniel Nordstrand känner till avtalet.

Norrtelje Nyheter kontaktade därför Daniel Nordström.

Känner du till att det har funnits ett avtal mellan Norrtelje Tidning och Norrtälje kommun?

– Det här är ett avtal som tecknades innan jag tillträdde som chefredaktör.

Brukar Norrtelje Tidning upprätta avtal med kunder?

– Nej, vi säljer annonser på löpande avtal.

Norrtelje Nyheter kan därför konstatera att det har funnits ett avtal mellan kommunen och Norrtelje Tidning. Huruvida det är förlängt är osäkert men hälften av den period 2014-2018 som Norrtelje Nyheter hänvisade till i sin första artikel omfattas av ett avtal.

”Självklart ska det inte gå till så”, säger Magnus Johansson Konkurrensverket

Norrtelje Nyheter ringde därför Konkurrensverket för att kontrollera om hur man ser på den här typen av affärer utan att ha tillgång till allt material i det aktuella ärende.

Självklart ska det inte gå till så, även om jag inte känner till alla detaljer. Den här typen av produkter och tjänster ska upphandlas då det är höga värden och en återkommande tjänst, där hela kontraktsvärdet ska räknas samman. Det innebär att köpen ska konkurrensutsättas, säger Magnus Johansson Konkurrensverket.

”Som utgångspunkt ska alla köp annonseras enligt LOU”, säger Erika Hanses Upphandlingsmyndigheten

Norrtelje Nyheter ringde Upphandlingsmyndigheten för att bättre förstå hur lagstiftningen ser ut inom området.

– Som utgångspunkt ska alla köp annonseras enligt LOU. Det råder dokumentationsplikt för direktupphandling, vilket innebär att alla steg ska följas. Denna typ av handlingar ska kommunen lämna ut enligt offentlighetsprincipen.

Erikas råd är att allt ska upphandlas enligt LOU, även om kommunen väljer en direktupphandling så ska den dokumenteras. Det är tingsrätten som kan döma ut civilrättsligt skadestånd och förvaltningsrätten är instansen för att överpröva om avtalet är giltigt, säger Erika Hanses Upphandlingsmyndigheten

Norrtelje Nyheter har sökt Lars Lindberger, kommunikationschef på Norrtälje Kommun, utan svar. Enligt uppgift till Norrtelje Nyheter kan godkännande av en faktura vara ett form av avtal och beslut. Norrtelje Nyheter har begärt in samtliga fakturor från Norrtelje Tidning till Norrtälje kommun, dess olika bolag (Norrtälje Energi, Campus, Tiohundra mfl) samt dess stiftelser för att förstå ungefär hur mycket som har köpts utan avtal och upphandling under de senaste åren.

Norrtelje Nyheter avser att vidta rättsliga åtgärder med anledning av det inträffade och överlåter till domstolarna att fatta beslut i frågan.

Du kan själv ta del av avtalet mellan Norrtälje kommun och Norrtelje Tidning, uppgiftslämnaren har valt att vara anonym.

Norrtälje kommuns avtal med Norrtälje tidning 2013

 

 

 

 

Daniel Toresson, Ansvarig utgivare Norrtelje Nyheter