Bredbandsmöte med Telia drog fullt hus x 2 – ”Nu gör vi det här tillsammans”

0
1124
Jan Känngår och Denise Toresson från den lokala bredbansgruppen öppnade mötet.

Björköborna liksom många andra områden i kommunen satte stort hopp till en av bredbandsaktörerna för två år sedan när det som många uppfattade kom ett erbjudande om fiber där allt var i stort sett klart. Allt eftersom tiden gick och tystnaden från bredbandsaktören blev markant tillsattes en bredbandsgrupp på Björkö för att ta saken i egna händer. Under lördagen skedde så ett stormöte på Björkös Medborgarhus tillsammans Telia där man nu tillsammans arbetar för att få bredband till bygden. Över 200 personer deltog under lördagen på de två utsatta tiderna.

Jan Känngård och Denise Toresson från den lokala bredbansgruppen öppnade mötet.

IP-Only
För över två år sedan kom ett massivt erbjudande till många boendes i Norrtälje kommun från bredbandsaktören IP-Only. Den agressiva marknadsföringen lockade till att ett stort antal hushåll skrev under ett avtal som var bindande i två år. IP-Only startade nedläggning av kabel i ett antal områden runt om i kommunen men många andra områden upplevde total tystnad och till slut var det i stort sett omöjligt att få något besked över huvud taget från företaget.

På Björkö bildades tillsammans med Arholma en bredbandsgrupp som direkt satte press på IP-Only. Många avtal hade löpt ut men några av dessa avtal krävde företaget ersättning för om man ville kliva av helt och det fanns även ett antal hushåll som fortfarande var knutna inom den aktuella 2-årsperioden. Men efter starka påtryckningar av Jan Känngård och Denise Toresson gav slutligen IP-Only med sig och upphävde samtliga gällande avtal och krav på ersättning för det område som är Björkö som i sammanhanget heter Väddö Syd.

Tony från Telia presenterade och svarade på alla frågor, och de var många

Telia
I slutet av sommaren så dök Telia upp på ön med ett antal säljare som gick från hus till hus. Nästan omedelbart kom Telia i kontakt med representanterna från den lokala bredbandsgruppen och under en längre tid har man nu samarbetat för att ro hem projektet tillsammans.

Av tidigare erfarenheter var det många skeptiker som tog tillfället i akt och ställde frågor och det konstaterades även att man på Björkö nu har nästan 600 anmälningar av de 800 som behövs för att Telia sjösätter projektet. Något som varken Telia eller bredbandsgruppen ser som en svår uppgift.

– Vi behöver det här och vi är många. Däremot tror jag att många fick sig en törn av vändan med den tidigare bredbandsoperatören och därför är försiktiga. Men nu känns det verkligen som att vi kommer att lyckas och tillsammans med Telia kommer vi göra allt som går för att ro hem projektet berättar Denise Toresson

Många frågor
Totalt kom det ungefär 200 personer och frågorna var många. När var och hur var naturligtvis frågor som hamnade i centrum men också vilka regler och villkor som gäller.

– Jag hoppas att deltagarna fick svar på de frågor som kanske gjorde att man var tveksam. Nu kommer vi också som lokala representanter kunna arbeta ännu mer effektivt och med lite tur så är vi faktiskt igång med utbyggnaden redan till våren avslutar Denise Toresson.