Broreparation på Lilla Brogatan – totalavstängd för biltrafik

0
109

Måndag den 5 november startar arbetet med reparation av bron på Lilla Brogatan i Norrtälje.

Arbete som behöver utföras är utbyte av båda brofogarna samt omisolering av bron. Under den tiden kommer bron att vara totalavstängd för biltrafik. Gång- och cykeltrafikanter kommer kunna passera, dock inte när vattenbilningsarbeten pågår och inte heller vid omisolering av bron. Arbetet kommer att avslutas första kvartalet 2019.