- Annonser -

Ökad e-handel, digitalisering och internationell konkurrens förändrar den svenska detaljhandeln i snabb takt. Svensk Handels prognos visar att upp till var tredje krona kan spenderas på nätet redan år 2025.

– Digitaliseringen och den nya globala marknaden för konsumenter förändrar snabbt spelplanen för handeln och utmanar tidigare framgångsrika affärsmodeller. Konkurrensen i handeln är stenhård och marginalerna pressas”, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

I Norrtälje har flera butiker gått omkull eller valt att stänga sina butiker. Kanske är det utanför stadskärnan som affärerna kommer att blomstra med nya smarta sätt att nå ut till sina kunder och stora ytor att utveckla sina verksamheter. Samtidigt som butiksdöden fortsätter att skörda offer så innebär det stora möjligheter för de företag som lyckas att möta framtiden och anpassa sig. Det innebär att många lokaler står tomma och hela köpcentrum ekar med kunders frånvaro. Många kunder väljer att köpa varor internationellt till bättre priser och betalar inte moms, vilket är ett växande problem för många av de svenska e-handelsföretagen.

Dagligvarubranschen har fått ökad konkurrens när kunder nu kan handla online och få sina varor hemkörda, lokala initiativ finns i Norrtälje som försöker försvara in position. Större aktörer som ICA och COOP har stora problem då deras affärsmodell bygger på lokala handlare och är av mer traditionell karaktär. Det kommer inte att bli ett enkelt skifte för exempelvis ICA då de lokala franchisetagare ska försöka komma överens samtidigt som man lider av stora trassel med att få ihop sina datasystem. Lokala handlare kommer att få det utmanande att matcha internationella jättar som Amazon.com.

Under förra året stod e-handeln för i princip hela tillväxten i sällanköpshandeln. Två år tidigare var motsvarande siffra en fjärdedel. Det har också medfört att antalet nya e-handelsföretag har fördubblats. Digitaliseringen har samtidigt gjort konsumentens handel internationell – 6 av 10 handlade exempelvis från utlandet under förra året.

– Vi ser ett ökat utlandsläckage som kommer att intensifieras när plattformar som Amazon kliver in på den svenska marknaden. För att jobb och företag ska stanna i den svenska detaljhandeln krävs att politiker förstår handelns nya verklighet och ger företagen rätt förutsättningar att konkurrera”, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

  • Totalt väntas e-handeln utgöra 22 till 33 procent av den svenska detaljhandeln år 2025.
  • Inom sällanköpsvaruhandeln kommer näthandeln att stå för mellan 31 och 46 procent, varav utlandshandeln väntas utgöra 8 till 17 procent.
  • Antalet butiker i sällanköpshandeln väntas minska med mellan 6 000 och 11 000 och antalet sysselsatta kommer att minska med mellan 28 000 och 49 000 till år 2025.
  • Försäljningen av dagligvaror på nätet väntas uppgå till mellan 6 och 11 procent.
- Annonser -