Centerpartister: Landshövdingen måste agera mot torkan nu

0
156

Stockholms län och övriga delar av Sverige står inför omfattande och stora utmaningar på grund av den torka som råder.  Vattenbristen är mer än akut inom vissa områden, risker för bränder är påtaglig och den allvarliga situation för djurhållare, foder- och matproducenter som larmar om att fodret till djuren är slut och skördar uteblir på grund av torkan. I slutändan kan detta leda till att bönder tvingas nödslakta sina djur i brist på foder och att matbutikerna gapar tomma efter svenska råvaror.

Med anledning av detta har Centerpartiet i Stockholms län skickat en appell till Landshövdingen och uppmanar honom att vidta följande åtgärder:

1.  Samordna länets kommuner och offentliga aktörer samt branschorganisationer och civilsamhället. Länsstyrelsen har en specifik roll i detta arbete tillsammans med Jordbruksverket, MSB, LRF och andra gröna näringar men också Svensk Ridsportförbund och Stockholms Handelskammare med fler.

2.  Inventera nuläge i länet och konsekvenser på lång sikt som också kopplar till övriga landet och genomför en långsiktig planering för att hjälpa berörda men också för att få till en kris- och handlingsberedskap som hjälper länet att stå emot liknande situationer framöver.

3.  Genomför insatser snabbt för att säkra upp vattenförsörjning och foder- och betesalternativ tillsammans med länets kommuner kan spela en stor roll med att upplåta sina gröna markområden för bete eller skörd av foder.

  Den torka som idag breder ut sig är inte bara katastrofal för våra lantbruk och djurhållare utan påverkar hela landet. Bristen på foder och dåliga skördar kan leda till matbrist i Sverige och därmed mer import av utländska matprodukter. Detta kan få stora konsekvenser då risken för antibiotikaresistenta bakterier ökar samtidigt som många svenska bönder kan tvingas lägga ner, säger Gustav Hemming (C) miljö- och regionplanelandstingsråd. 

  Den torka som har drabbat landet kommer att ha stor påverkan för lantbruket. Vi ser minskade eller uteblivna skördar, vilket har negativ effekt på både vår livsmedelsförsörjning och fodertillgång. På regionalt plan måste landshövdingen ta sitt ansvar för att samordna arbetet för krisberedskap, inventera nuläge och hitta långsiktiga lösningar. Nu behöver det mest akuta lösas för att minimera skadorna, minska de ekonomiska förlusterna och för att inte tvinga djur till nödslakt, säger Michaela Haga (C) distriktsordförande för Centerpartiet i Stockholms län.

  Centerpartiet agerar då hästnäringen larmar om det allvarliga läget med foderbrist. Bara i länet har vi runt 30 000 häst som behöver foder nu och framöver. Vi har i veckan uppmanat företrädare i landets kommuner att upplåta kommunal mark till bönder akut som bete eller foder. Alla måste hjälpas åt, säger Ann-Christine Larsson Frickner (C) gruppledare i Upplands Väsby.