DEBATT: Läs inte det här om du tycker att politiken fungerar bra i Norrtälje kommun! , Direktdemokraterna

0
310
Direktdemokraterna Norrtälje kommun: Vill du påverka även efter valet?

I morgon är det val och du som ännu inte har röstat förväntas göra din plikt som medborgare. Systemet fungerar nämligen så. Du som medborgare förväntas delta genom att en dag vart fjärde år gå till valurnan och lägga din röst. De 1490 dagarna däremellan är något helt annat där politiken allt för ofta visar på hur dålig förankring man har hos medborgarna och det är där Direktdemokraterna kan göra skillnad, på riktigt!

Den sista mandatperioden I Norrtälje kommun har tydligt visat att medborgarnas åsikter och politikens vilja i alldeles för stor utsträckning skiljer sig. Ändå är det just dessa folkvalda som ska spegla medborgarnas vilja.

Nedlagda landsbygdsskolor, avsaknad av satsningar i större delen av kommunen, enorma satsningar i Norrtälje hamn osv är frågor som delar kommunen och dess invånare och i vår form av demokrati så antas Du som medborgare acceptera att om politiska beslut går dig emot så kommer din nästa möjlighet att påverka den där enda dagen i september vart fjärde år.

Direktdemokraterna som är ett nytt parti i Norrtälje kommun finns för att du som väljare ska kunna påverka även när det inte är val. Väldigt förenklat kan man likna oss med den demokrati som Schweiz har haft sen mitten av 1800-talet, dvs långt före vi i Sverige fick allmän rösträtt. Skillnaden är att vi använder modern teknik för att du ska kunna delta i politiska beslut.

Direktdemokraterna tar inte ställning i sakfrågor utan vi har ett färdigt röstsystem där alla röstberättigade medborgare får rösta på samma frågor som våra folkvalda. Som tex om vi ska ha en gångbro i hamnen för 35 miljoner, eller om en skola ska stängas eller inte.

Våra invalda röstar sen som folket har röstat.

Utöver det kan du lägga egna förslag som direkt blir en motion till fullmäktige om medborgarna röstar ja och allt sker genom att du röstar och debatterar via din dator, telefon eller surfplatta. Inga långväga politiska möten på tider som inte passar dig utan möjlighet att påverka dygnet runt, alla dagar.

Direktdemokraterna är inget missnöjesparti utan ett parti som vill ge dig som medborgare möjligheten att påverka, även när det inte är val. Vi tror inte att alla politiker är onda och vi vill heller inte ersätta det svenska systemet med representativ demokrati med något annat.

Dock är vi övertygade om att medborgarna måste ges en möjlighet att delta i de politiska besluten utan att behöva tillhöra ett parti som har svar på alla frågor med en ideologisk grund från mitten av 1800-talet. Vi behöver skapa en balans mellan folkvalda och medborgarnas vilja även de fyra år som går mellan valen.

Därför är det ditt val i morgon den 9 september om du ska ge bort din röst på ett parti som sen återkommer om fyra år med nya vallöften eller om du faktiskt själv vill använda din röst de kommande 1490 dagarna.

Daniel & Denise Toresson
Direktdemokraterna Norrtälje kommun