”Det går bra att handla vad som helst”, enligt Peder Stenström upphandlingschef Norrtälje kommun

"Kommunen har inte brutit mot Lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommunen kan själva avgöra hur man beter sig. Det finns riktlinjer och Norrtälje kommun sätter egna regler som inte berörs av LOU", menar Peder Stenström upphandlingschef på Norrtälje kommun

0
458

Norrtelje Nyheter kunde i en artikel söndagen den 2:a december berätta att Norrtälje kommuns nota för annonser 2014-2018 är minst 4,3 mkr utan giltiga avtal. Denna granskning i flera artiklar strävar efter att ta reda på hur mycket kommunen handlat för av lokal press under åren 2014-2018 och om det följt gällande lagstiftning.

Detta har hänt:
  • Norrtälje kommun blir anmälda till konkurrensverket under 2014 för hur köp av annonser i lokal press har gått till.
  • Konkurrensverket beslutar 22:a december 2014 att inte prioritera en granskning av Norrtälje kommuns upphandling då beloppet anses för lågt.
  • Sandra Bombas, chefsjurist på Norrtälje kommun bekräftar att det minst har handlats annonser för 4,3 mkr under 2014 – 2018 och att det inte finns ett giltigt avtal.
  • Norrtelje Nyheter kritiseras av lokal press för deras granskning.
  • Lokal press uppger att det inte finns något avtal med Norrtälje kommun.
  • Det blir senare känt att det finns ett samarbetsavtal med lokal press, som har varit ifrågasatt tidigare, och att det enligt lokal press nu uppges varit giltigt åren 2014-2015 men som inte har förlängts.
  • Peder Stenström, upphandlingschef Norrtälje kommun, uppger i lokal press att alla tjänster avseende annonsering är upphandlade och att detta möjliggör köp av lokal press för 40 mkr.

Peder Stenström upphandlingschef på Norrtälje kommun gör gällande att kommunen har ett ramavtal, dock inte med berörd lokal press. Det ramavtal som hänvisas till är enligt honom upphandlat av SKL Kommentus vilket innefattar en reklambyrå i Jönköping som heter Tross Sverige AB.

SKL Kommentus är ett centralt inköpsorgan för Sveriges alla kommuner och landsting. Där tecknas diverse ramavtal för produkter och tjänster. Norrtelje Nyheter söker SKL Kommentus för att bekräfta att Norrtälje kommun har giltiga avtal med lokal press.

– Norrtelje Tidning är inte en leverantör, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, koncernchef SKL Kommentus AB.

– Det stämmer att SKL Kommentus inköpscentral (SKI) har haft ett ramavtal för annonsförmedlingstjänster, men det ramavtalet löpte ut 2018-05-04, säger Marie Eklund på SKL Kommentus AB.

Peder Stenström uppger att tidigare avtal som inga parter verkar känna till, nu uppges ha föregåtts av korrekt upphandlingsförfarande, detta enligt Konkurrensverket. Det samarbetsavtalet ska enligt honom ha varit giltigt under åren 2014-2017 och inte som lokal press uppger 2014-2015.

– Kommunen har inte brutit mot LOU. Kommunen kan själva avgöra hur man beter sig. Det finns riktlinjer och Norrtälje kommun sätter egna regler som inte berörs av LOU.

Kommunen har satt igång att upphandla ett eget annonsavtal under hösten 2018. Detta har dock inte annonserats, säger Peder Stenström

Är Norrtelje Tidning med på det avtalet med Tross Sverige AB och SKL Kommentus AB?

– Nej, det fungerar inte så. Det går bra att handla vad som helst. Avtalsparter är SKL Kommentus och annonsföretag, säger Peder Stenström.

Gällande hur kommunen säkerställer att lagen om offentlig upphandling sköts för alla kommunens olika bolag Tiohundra, Campus Roslagen AB, Roslagsbostäder AB, Norrtälje Energi AB, övriga bolag och övriga stiftelser säger Peder Stenström följande:

– Det kan inte jag säkerställa. Har inte tillgång till detta (ekonomisk information red. anmärkning). De sköter sig själva enligt Peder Stenström. De är egna juridiska personer och Norrtälje kommun är inte huvudman för dessa organisationer.

Bilden som växer fram är att det råder en stor otydlighet över vilket avtal som faktiskt gäller med Norrtälje kommun och om detta är giltigt eller inte. Om kommunen har följt Lagen om offentlig upphandling och kommunallagen återstår att se vilket kommer att fortsätta granskas av Norrtelje Nyheter.

Redaktionen och Daniel Toresson, ansvarig utgivare Norrtelje Nyheter.

Läs tidigare artiklar från Norrtelje Nyheters granskning:

Del 2: Avtalet mellan Norrtälje kommun och Norrtelje Tidning som inte finns – är ”hittat”

Del 1: Osund relation mellan Norrtelje Tidning och Norrtälje kommun – Bryter mot lagen