Extraanslag på 200 000 kronor till Pythagoras-museet

0
133

Kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje ger ett extra bidrag på 200 000 kronor till Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras för att möjliggöra skolbesök under hösten.

För att göra det möjligt för Pythagoras industrimuseum att hålla öppet för förskole- och skolgrupper under hösten kommer kultur- och fritidsnämnden att ge ett extra bidrag på 200 000 kronor, utöver de 1,2 miljoner kronor som redan beviljats.

– Vi i Allians för Norrtälje kommun anser att det är viktigt att våra ungdomar får möjlighet att besöka Pythagoras och ta del av den kunskap och det kulturarv som finns där. Genom att bevilja att extra anslag gör vi det möjligt för alla barngrupper att genomföra ett besök även den här hösten, säger Bengt Ericsson (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Det känns bra att vi kan få det här extra bidraget så att vi kan fortsätta med den unika verksamhet som Pythagoras är och att kommunen också tycker att det är en viktig verksamhet. Det viktiga nu är att vi kommer fram till hur vi på lång sikt ska kunna driva en tillgänglig och utvecklande verksamhet på Pythagoras, säger Mats Törnquist, ordförande i Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras.

Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras och kultur- och fritidskontoret har haft mycket positiva och givande möten under sommaren, vilket känns inspirerande inför höstens arbete med fördelning av bidrag för 2020. Det arbetet sker i samverkan med berörda föreningar och kultur- och fritidsnämnden. En del i detta arbete är att fortsätta träffa Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras och samverka om lösningar och möjligheter inför framtiden.

– I våra fortsatta överläggningar behöver vi hitta hållbara lösningar på bland annat fastighetens behov av restaurering och behovet av ekonomiskt stöd till besöksverksamheten. Verksamheten kan stärkas genom en utökad samverkan med andra aktörer som Norrtälje Museer och genom nya sätt att söka sponsring från näringslivet, säger Bengt Ericsson.

De pengar som används till det extra bidraget kommer inte påverka övriga verksamheter som stöds eller drivs av kultur- och fritidskontoret utan tas från insparade lönekostnader som uppstått eftersom ett par chefstjänster för tillfället är vakanta.

Genom en insamling som allmänheten gjort till Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras har cirka 75 000 kronor inkommit vilket tillsammans med kultur- och fritidsnämndens extra bidrag möjliggör fortsatt öppethållande av museet.

Beslut om det extra bidraget tas på kultur- och fritidsnämndens möte den 12 september.