Förkortad arbetstid med full lön på socialkontoret i Norrtälje kommun

0
275

Norrtälje kommun inför 35-timmarsvecka för socialsekreterare med bibehållen lön. Tidigare pilotprojekt har visat på positiva effekter för de anställda samtidigt som arbetssättet kunnat effektiviseras.

De handläggare som arbetar med direkt socialt arbete inom områdena barn och unga, försörjning, arbetsmarknad och integration samt missbruk omfattas av den förkortade arbetstiden. Projektet kommer pågå under två år med start 15 mars 2019 och inleds med att undersöka vilka som ska omfattas och hur avdelningarna kan effektivisera sina verksamheter för att tid till klienter inte ska minska.

– Detta är en del i arbetet att bygga en modern socialtjänst. Idag arbetar vi med flera digitala lösningar och tar till exempel hjälp av robotar för att våra socialsekreterare ska få mer tid att träffa våra invånare. Nu vill vi ge våra medarbetare bättre balans mellan arbete och fritid eftersom vi vet att det ger resultat, säger socialdirektör Annica Blomsten.

Bakgrunden till förändringen bygger på att medarbetare upplevt en hög personalomsättning och stress i arbetsmiljön. Ett pilotprojekt startade i april 2017 där en pilotgrupp fick möjlighet att testa arbeta med 10 timmars förkortad arbetstid i veckan. Resultatet fick positiva effekter på arbetsmiljön då deltagare upplevde bättre balans mellan arbete och privatliv vilket innebar att de upplevde tillräckligt tid för återhämtning.

– Vi har som mål att öka tillgängligheten för våra invånare. Det målet ska vi uppnå oavsett den förkortade arbetstiden och det innebär att vi kommer att fortsätta den utvecklingstakt vi redan har, säger Annica Blomsten.

– För oss är det viktigt att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och eftersom det första försöket visade bra resultat hoppas vi att det ska bli minst lika bra när vi nu testar i större skala. Förkortad arbetstid bidrar till en ökad balans mellan arbetsliv och privatliv som i slutändan leder till en bättre och mer närvarande service för våra invånare, säger Ingrid Landin (MP), socialnämndens ordförande.