Fortsatt tapp för Norrtälje i Svenskt Näringslivs näringslivsbarometer

0
43

Svenskt Näringslivs årliga näringslivsbarometer visar att Norrtälje återigen får ett sämre betyg än året innan när företagarna får svara på enkäten. Minskningen är liten men samtidigt så har 60% av landets kommuner ett bättre resultat än året innan och förra årets förbättring efter 6 års tapp är redan bruten. När samma frågor ställs till de förtroendevalda så anser de att läget har blivit mycket bättre och ger ett genomsnittligt betyg som ligger långt över företagarnas bedömning.

 

Sverigesnittet för alla kommuner och frågor ligger på 3,42 på en 6 gradig skala och även här ökar glappet jämfört med Norrtälje som nu har 2,97 i genomsnittligt betyg från företagarna vilket är en minskning med 0,01 procentenheter från föregående år. De förtroendevalda ger betyget 3,83. Företagarna anser också att skolans attityd till företagande har blivit sämre för sjunde året i rad och når en bottennotering på 3,28 jämfört med toppåret 2008 på 3,91.

Positivt är att företagarna bedömer att tillgången på kompetent arbetskraft har blivit bättre, en positiv trend för tredje året i rad. Desto tråkigare är att nästan var fjärde företagare (24%) inte väljer att lämna in klagomål till kommunen då man ser en risk att klagomålet ska drabba företagets verksamhet.

Brottsligheten är ett problem
Företagarna ser brottsligheten som ett problem. 41 ser inget problem men nästan 11% ser det som ett stort problem och nästan 45% ser det som ett problem till viss del.

Dialogen med förtroendevalda och tjänstemän har också blivit sämre enligt företagarna men samtidigt så anser man att attityden från kommunen har blivit bättre (för tredje året i rad).

Undersökningen går att läsa på Svenskt Näringslivs hemsida genom att klicka här