Höjd beredskap vid värmeböljor har gett resultat i Region Stockholm

0
308

Sedan förra sommarens värmebölja har Region Stockholm arbetat intensivt under ledning av chefläkare Elda Sparrelid att tillsammans med akutsjukhusen, primärvården, Locum och andra vårdgivare och för att höja beredskapen att hantera effekterna av extrem värme och hög luftfuktighet för patienter och anställda. En Handlingsplan Värmebölja har tagits fram med syfte att ge stöd i arbetet, inför och vid en värmebölja både för anställda i vården och för dem som arbetar inom äldreomsorgen med att ge omvårdnad.

Handlingsplanen beskriver effekter av långa perioder med höga temperaturer och ger förslag på åtgärder, exempelvis i relation till riskgrupper, sterila produkter och läkemedel. Inför sommaren 2019 har även länets kommuner bland annat fått förberedande information om risker vid värme och hög luftfuktighet.

– Efter förra årets värmebölja har vi rustat och noggrant förberett oss för att säkerställa patientsäkerheten och för att arbetsmiljön inte ska drabbas. En första bild efter perioden med höga temperaturer visar att värmen har gått att hantera av berörda verksamheter utan rapporterade konsekvenser. För akutsjukvården har situationen tidigare under sommaren underlättats av närakuternas verksamhet och av de tre jourläkarbilar samt tre akutläkarbilar som varit i tjänst enligt ordinarie planering – en del i arbetet för att flytta ut vård närmare patienterna, säger Irene Svenonius (M), finansregionråd.

– Extremväder är en realitet som vi måste vänja oss vid.Handlingsplanen har gett vården verktyg för att klara sommarens varma temperaturer vilket också kommer bli viktigt kommande år. Vi har även vidtagit andra åtgärder som bland annat att förse sjukhusen med portabla kylaggregat för att hantera värmen, säger Tomas Eriksson (MP), miljöregionråd.

Totalt sett finns cirka 500 kylaggregat utplacerade bland länets sjukhus utifrån en prioritering som tagits fram i samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, fastighetsförvaltare samt berörda vårdgivare.

Fakta:
Värmeböljor/höga temperaturer kan leda till hälsoproblem och ökat antal dödsfall, speciellt hos de äldre i befolkningen. Den dagliga dödligheten ökar med tio procent om temperaturen når upp till 26 grader eller mer tre dagar i följd, och den ökar med ytterligare tio procent om temperaturen når 30 grader eller mer tre dygn i rad. I Sverige är vi inte så vana vid höga temperaturer, varför negativa hälsoeffekter kan ses redan vid lägre temperaturnivåer än till exempel i tropiska länder. Äldre personer (över 65 år) och kroniskt sjuka utgör speciellt sårbara grupper.

Det finns totalt sett finns cirka 500 portabla kylaggregat strategiskt utplacerade bland länets sjukhus. Utöver det finns cirka 50 portabla kylaggregat i ett mindre beredskapslager hos Region Stockholm