I natt är dags att ställa om klockan – men kanske för sista gången

0
260
I natt vrider vi tillbaka klockan 1 timmen, men kanske för sista gången!

Så var det dags igen, att ställa tillbaka klockan en timme från sommartid till det som kallas normaltid. Men det är kanske för sista gången då ett från början finskt förslag har blivit en fråga för EU.

I Finland väcktes ett medborgarinitiativ (fråga om folkomröstning) om att slopa tidsomställningen. Den finska riksdagen ansåg att frågan var viktig och skickade den därför vidare till EU. EU agerade ovanligt fort och det var i september i år som EU-kommissionen kom med sitt förslag att vi ska slopa tidsomställningen redan 2019.

FAKTA
Sverige införde 1916, samma år som flera andra länder, sommartid på försök 15 maj–30 september, men bönderna protesterade så mycket att försöket inte upprepades efterföljande år.

Efter det impopulära sommartidsförsöket i Sverige 15 maj–30 september 1916 infördes sommartid i landet igen först år 1980. Det året började sommartiden i Sverige första söndagen i april och avslutades sista söndagen i september, klockan 1.00 UTC. 1981–1995 började den svenska sommartiden sista söndagen i mars och avslutades sista söndagen i september. Sedan 1996 har hela Europeiska unionen (EU) gemensam sommartid; den börjar sista söndagen i mars och slutar sista söndagen i oktober. Skiftet inträffar liksom i övriga EU 01.00 UTC, alltså klockan 02.00 eller 03.00 svensk tid (utan respektive med sommartid), så att timmen mellan klockan 02.00 och 03.00 utelämnas (vid övergång till sommartid) eller upprepas (vid övergång från sommartid). I Sverige regleras sommartiden i förordning SFS 2001:127 om sommartid. Denna förordning baseras på ett EU-direktiv, som undertecknades av Bosse Ringholm under Sveriges ordförandeskap i EU.

Under sommartiden står solen som högst cirka klockan 13.00 (Haparanda 12.25, Stockholm 12.50, Östersund 13.00, Göteborg 13.10, med variationer på några minuter på grund av jordens elliptiska bana runt solen och jordaxelns lutning samt orternas longituder). Skillnaden i soltid mellan Koster längst i väster och Haparanda längst i öster är cirka 50 minuter.