Kaknästornet stängs för allmänheten

0
446
Bild: Teracom

Teracom har beslutat att stänga Kaknästornet i Stockholm för allmänheten, anledningen är högre krav på skydd och säkerhet. De ombyggnationer av tornet som krävs för att möta dessa ökade krav är omfattande och går inte att motivera anser Teracom.

Kaknästornets viktigaste uppgift är att vara ett nav för de 600 TV- och radiokanaler som passerar tornet varje dag för vidare distribution till tittare och lyssnare. Parallellt med kärnverksamheten har tornet även fungerat som utsiktstorn och mötesplats. Med tiden har kraven på byggnader som är öppna för allmänheten förändrats och för Kaknästornets del innebär dessa krav stora ombyggnationer.

Kaknästornet invigdes 1967. Bild: Holger Ellgaard

”Robusthet och täckning är basen i vårt erbjudande. Vi har ett stort ansvar gentemot allmänheten, våra kunder och vår ägare staten. Att göra de förändringar av Kaknästornet som krävs för att hålla tornet öppet för allmänheten kan vi inte motivera på ett ansvarsfullt sätt. Beslutet att stänga tornet för allmänheten säkerställer dessutom att Kaknästornets speciella karaktär som byggnad och landmärke inte behöver förändras”, säger Mattias Öhman, COO på Teracom.

Kaknästornets utsida kommer även fortsättningsvis att belysas. Grundbelysningen är vit men tornet byter då och då färg, exempelvis för att matcha årstider eller viktiga händelser i omvärlden. Under julen kommer Kaknästornet precis som tidigare år att vara rött.