Kommer det andra tornet i Norrtälje hamn att byggas?

Index Residence är en av de större aktörerna i Norrtälje hamn och försäljning pågår för det andra tornet. Samtidigt dras bolaget med förluster på cirka 197 mkr och har förlängt löptiden för planerad amortering av obligationslån om 375 mkr

0
917

Bostadsutvecklare har en mycket tuff marknad och många som köpt nyproducerade lägenheter har gjort detta i spekulation då priserna har varit uppåtgående. Sedan 2017 har spekulanterna försvunnit från marknaden därför att det inte längre är en god affär. Istället försöker många dra sig ur sitt bostadsköp och komma ur den riskabla affären. Bankerna har redan dragit åt svångremmen och det är idag svårt att få bostadslån med högre krav för bostadsköparna.

I Norrtälje hamn pågår just nu många nyproduktioner och kommunen har satsat över 500 miljoner kr för att utveckla den nya stadsdelen, exakt var slutsumman landar är oklart och vissa källor uppger att det redan nu är uppe i summor på över en miljard kronor. På börsen faller bostadsutvecklarna och många av dem försöker nu pausa sina nybyggnationer då köparna har försvunnit. Priserna har börjat dumpas och erbjudanden har introducerats om att få månadsavgiften ersatt under de första åren.

Index Residence är en mindre aktör i Sverige som har satsat stort i Norrtälje på att uppföra de två tornen i hamnen. Ett av tornen håller på att slutföras och försäljning av lägenheter i det andra tornet pågår för fullt. För att kunna genomföra större nybyggnationer krävs det god tillgång till finansiering då bygget kan pågå under en längre tid.

Index Residence grundades 1998 och är bostadsutvecklare med verksamhet i Stockholm och Florida. Enligt årsredovisningen 2017 så gjorde man en förlust efter skatt om cirka 197 mkr och bedriver en kapitalintensiv verksamhet som finansieras av eget kapital, banklån, obligationslån och försäljning av fastighetsprojekt. Bolaget får betalt när inflyttning till sina bostäder skett. I Norrtälje slutförde företaget ett projekt nära kommunhuset som gick med vinst om 110 mkr där 50% var Index andel. I det projektet såldes 162 av 185 bostäder och resterande 23 bostäder gick över till ett intressebolag. Mark i hamnen såldes till kommunen för 36,2 mkr. Drygt 470 bostäder planeras uppföras av företaget i hamnen och 383 bostäder återstår att sälja och bygga. Detta framgår av företagets årsredovisning 2017.

Tidigare i år rapporterade Index Residence att de inte skulle följa sin betalningsplan till investerare för sitt utestående obligationslån om 375 mkr, nytt utsatt datum är den 22:a november 2018. Det brukar generellt vara ett mycket dåligt tecken när ett företag inte klarar av sina planerade betalningar av utestående lån och riskerar att öka kostnaden för nya lån om investerare överhuvudtaget vågar att låna ut pengar till osäkra bostadsprojekt.

Det första tornet Soltornet har fortfarande osålda lägenheter och inflyttning planeras vara klar under slutet av 2019. Det andra tornet hade i slutet av juni endast tio av 119 lägenheter sålda. Enligt Norrtälje Tidning, där Index Residence är en stor annonsör, rapporteras att cirka 60% av dessa nu är sålda. Priserna för en bostadsrätt i tornen har ungefär den dubbla kostnaden mot andra lägenheter i Norrtälje stad och många köpare har försvunnit på marknaden. Kanske är tornen så unika att de går emot hela den nedåtgående trenden på marknaden och lyckas hitta köpare.

Mindre bostadsutvecklare med en svag balansräkning kommer att få det mycket svårt att hitta finansiering till sina planerade projekt och sannolikt kommer många tyvärr att gå i konkurs. Konsekvenserna av detta kommer med stor sannolikhet att drabba de som köpt en nyproducerad lägenhet, banker, investerare och kommuner. Marknaden för bostadsrätter är fortfarande sval med längre tid till försäljning och till ett lägre pris. Att köpa en nyproducerad lägenhet som står färdig ett par år senare, när kanske priserna rasat, ser ut att vara en mycket riskabel affär. Istället försöker många som tecknat sig för nyproduktion dra sig ur affären och ta en mindre förlust. Frågan är nu hur många av de planerade nybyggnationerna som kommer att bli av i hamnen och om det andra tornet överhuvudtaget kommer att byggas?