Kommunen fortsätter handla annonser utan avtal

0
317

Sammanfattningsvis går det att konstatera att kommunen inte har upphandlat annonser i lokal press på ett korrekt sätt och att inget avtal finns. Ändå finns det någon form av avtal för köp av annonser som inte följer gällande lagstiftning.

Att köpen fortsätter och att redovisade siffror inte stämmer är mycket allvarligt. Det rör sig om mycket stora belopp under åren 2014-2018.

SKL Kommentus och Norrtälje kommun säger olika saker

I en artikel den 3:e december i Norrtelje Tidning (Norrtälje kommun bryter inte mot lagen – affärer med NT sker enligt avtal), uttalar sig upphandlingschef Peder Stenström på Norrtälje kommun, på följande sätt:

– Den viktigaste affär som Norrtälje kommun gör med Norrtelje Tidning är annonsplacering i tidningen. Detta sker genom Sveriges kommuner och landstings (SKL) ramavtal med reklambyrån Tross Sverige AB, säger Peder Stenström upphandlingschef på Norrtälje kommun

SKL Kommentus uppger dock till Norrtelje Nyheter att det inte finns något ramavtal då detta har gått ut den 4:e maj 2018. Anledningen uppges vara att det fungerade mindre väl.

– Ingen av anbudsgivarna har angett medier som underleverantörer i anbuden. Vi kan inte utläsa i avtalet att det har varit möjligt att göra beställningar direkt av medier, detta skulle ske via ramavtalsleverantören, skriver Marie Eklund kategoriansvarig på SKL Kommentus Inköpscentral.

Hur kan reportern bekräfta giltigheten i detta avtal när SKL Kommentus hävdar att avtalet inte är giltigt längre?

Norrtelje Tidning uppger att man tagit del av ett avtal med kommunen och att de nu ska sälja sina annonser via Tross Sverige AB.  Trots oklarheterna fortsätter fakturor från Norrtelje Tidning att komma till kommunen direkt samtidigt som de själva uppger att de beställt annonser via Tross Sverige AB, vilket inte stämmer.

– Norrtälje kommun bryter inte mot lagen – affärer med NT sker enligt avtal

Det ligger ingen sanning i Norrtelje Nyheters påstående om olagliga affärer mellan Norrtälje kommun och NT.”, skriver NT i sin artikel

 

Daniel Toresson, ansvarig utgivare Norrtelje Nyheter

Detta har hänt:
 • Norrtälje kommun blir anmälda till konkurrensverket under 2014 för hur köp av annonser i lokal press har gått till.
 • Konkurrensverket beslutar 22:a december 2014 att inte prioritera en granskning av Norrtälje kommuns upphandling då beloppet anses för lågt.
 • Kommunfullmäktige fattar beslut den 12:e november 2018 att annonsera sammanträden i Norrtelje Tidning.
 • Sandra Bombas, chefsjurist på Norrtälje kommun bekräftar att det minst har handlats annonser för 4,3 mkr under 2014 – 2018 och att det inte finns ett giltigt avtal.
 • Norrtelje Nyheter kritiseras av lokal press för deras granskning.
 • Norrtelje Tidning uppger att det inte finns något avtal med Norrtälje kommun.
 • Det blir senare känt att det finns ett samarbetsavtal med lokal press, som har varit ifrågasatt tidigare, och att det enligt lokal press nu uppges varit giltigt åren 2014-2015 men som inte har förlängts.
 • Peder Stenström, upphandlingschef Norrtälje kommun, uppger i Norrtelje Tidning att alla tjänster avseende annonsering är upphandlade och det går att handla annonser för 40 mkr.
 • Peder Stenströms och Norrtelje Tidnings uppgifter gällande avtal som ingåtts stämmer inte.
 • SKL Kommentus AB säger att det inte finns något avtal med Norrtelje Tidning i Norrtälje kommun och att ramavtalet som tecknats har upphört 2018-05-04.
 • Kommunens tidigare siffra om 4,3 mkr stämmer inte – Det rätta beloppet är över 7,5 mkr
 • Lämnade fakturor från kommunen har inte rätt belopp, där redovisas inköp om ca 5,6 mkr. Varav annonsering är ca 4,6 mkr och prenumerationer ca 1 mkr
 • Granskningen visar på stora variationer i prenumerationspriser för förskolor och skolor.
 • Kommunen verkar inte ha lämnat ut alla fakturor som är begärda.

Läs tidigare artiklar från Norrtelje Nyheters granskning:

Del 4: Kommunens uppgifter stämmer inte – Minst 7,5 mkr har spenderats på Norrtelje Tidning

Del 3: ”Det går bra att handla vad som helst”, enligt Peder Stenström, upphandlingschef Norrtälje kommun

Del 2: Avtalet mellan Norrtälje kommun och Norrtelje Tidning som inte finns – är ”hittat”

Del 1: Osund relation mellan Norrtelje Tidning och Norrtälje kommun – Bryter mot lagen