- Annonser -

Kommunstyrelsen beslutade vid tisdagens sammanträde att förvärva fastigheten Vaktmästaren 5 för 8,65 miljoner kr som är beläget centralt i Norrtälje, safirgatan 4. Detta sker som en del av stadsutvecklingsprojektet Övre Bryggårdsgärdet där det planeras nya bostäder.

Fastigheten har värderats till mellan 3,6 – 4,0 miljoner kr. Den senaste värderingen är på 3,7 miljoner kronor. Säljarna kommer att få bo kvar kostnadsfritt fram till sista december 2020 och skulle hyresperioden förlängas kommer hyran att vara 1 kr per år.

Utöver exploateringskostnader så ska kommunen bekosta befarad marksanering.

Uppdatering:
2014 och 2015 har värderingar genomförts. 2015-05-22 värderade Bryggan Fastighetsekonomi AM fastigheten till 3,7 miljoner kr. Priserna har enligt Mäklarstatistik från maj 2015 – augusti 2018 gått upp i Norrtälje med cirka 19,6%.

Enligt kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll från 2017-08-28 är prognosen en exploateringsvinst på mellan ca 0,1 – 3,3 miljoner kr för hyresrätter.

Enligt tjänsteutlåtande  daterat 2018-06-26, beräknas exploateringsvinst vara 9,0 miljoner kr exklusive gatukostnadsersättning för totalt 3000 kvm BTA där priset är beräknat till 3.000 kr/kvm ljus BTA för bostadsrätt. Projektet är planerat att påbörjas 2022 kvartal 1 efter att detaljplan vunnit laga kraft och vara genomfört 2024.

- Annonser -