Kommunen skickar brev till föräldrarna som har barn i Kulturskolan

0
370

Debatten har varit hård, inte minst på sociala medier när det gäller skolelevers musikundervisning genom Kulturskolan. Norrtälje kommun går nu ut med ett brev till alla föräldrar som har barn i Kulturskolan där Barn och utbildningsdirektören Eva Wetterstrand förklarar kommunens ställningstagande.

”I förra veckan fick ni ett brev från ledningen för Kulturskolan i Rimbo*. Jag beklagar den oro som det brevet kan ha medfört, och vill klarlägga vad som gäller med detta brev från Barn och Utbildningsförvaltningen. Det omtalas i brevet att den interna organisationen i kommunen är avgörande för hur skollagen tillämpas vad gäller att utebli från lektioner.

När det gäller nämndstillhörighet för kulturskolan har det ingen påverkan på om eleverna får gå från ordinarie lektion för instrumentundervisning eller inte. Det är inte tillåtet över huvud taget vad gäller återkommande schemalagda undantag som kulturskolans aktiviteter. Att det skett för vissa elever är ett uttryck för en praxis som trots goda intentioner varit felaktig från förvaltningen. Det är alltså inget förvaltningsbeslut som säger att instrumentundervisning inte ska ske på schemalagd tid, utan korrekt tillämpning av skollagen.

Just nu pågår ett arbete med se över hur vi istället ska lösa musikundervisningen för våra elever i kulturskolan. Vi avser att säkerställa att alla barn som antagits till kulturskolan kommer få den undervisning de har rätt till. Vi återkommer inom kort med mer information till dem som berörs av nya tider. Tills vidare ska undervisning fortsätta som tidigare meddelats.

Med vänliga hälsningar 

Eva Wetterstrand
Barn- och utbildningsdirektör

* Kulturskolan i Rimbo är en del Norrtälje kommuns kulturskola som är upphandlad, och den drivs av den ekonomiska föreningen Kulturskolan i Rimbo.”

Det har även funnits frågor om vilken taxa som gäller för kulturskolan och när den infördes. Den taxa som gäller idag beslutades 2016 och gäller från 2017 och framåt.

Källa: Norrtälje kommun