Krisberedskapsveckan 2019: Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

0
327

Norrtälje kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2019 och genomför flera aktiviteter för att öka invånarnas beredskap inför svåra påfrestningar.

– Förberedda och engagerade invånare stärker både sin egen, kommunens och vårt lands samlade krisberedskap. Därför deltar vi i Krisberedskapsveckan, säger Magnus Wallin, Räddningschef i Norrtälje kommun.

”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” – det är budskapet under årets kampanjvecka och syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

Foto: Thomas Henrikson, MSB

– Krisberedskapsveckan ska öka kunskapen hos invånarna om den lokala riskbilden och hur vi kan förbereda oss för olika händelser då invånare och viktig verksamhet drabbas av störningar. Det här är kunskap som invånarna behöver ha för att kunna förbereda sig , hantera samt bidra aktivt vid en händelse, säger Ola Andersson, Säkerhetsstrateg.

Landets kommuner har en viktig roll i samhällets beredskap inför svåra påfrestningar och att intresset hos invånarna för frågor som handlar om vår säkerhet och beredskap ökar. Inte minst vinterns långvariga strömavbrott efter stormen Alfrida visar på vikten av god krisberedskap hos både invånare och samhälle.

Under krisberedskapsveckan kommer vi ha flera arrangemang för att informera och samtala hur kommunen påverkas vid en samhällsstörning och hur hushållen kan förbereda sig inför en händelse. I Norrtälje kommun kommer bland annat följande aktiviteter att äga rum under veckan:

  • Informationspunkter runt om i Norrtälje kommun
  • Krisberedskapsevenemang på Rodengymnasiet 10 maj
  • Totalförsvarsdagen i Societetsparken söndag 12 maj
  • Informationskampanj i sociala medier