- Annonser -

Enligt Jordbruksverket är stödet av mindre betydelse trots att det benämns som krisstöd. Maximalt belopp är 15.000 euro under en treårsperiod. Stödet bedöms för de större producenterna inte vara tillräckligt och många mindre småskaliga jordbruk får inte ta del av stödet alls då det krävs minst 66,6 st får eller tio st kor som är äldre än ett år.

Ansökan till stödet kan göras under perioden mellan 16:e oktober 2018 – 5:e november 2018 trots att villkoren inte är klara.

Annette Gustawson driver mjölkproduktion tillsammans med sin make Jacob norr om Norrtälje. De har förlorat cirka 400.000 kr – 500.000 kr på grund av sommarens torka i tappade intäkter för mjölk. Utöver det tillkommer extra kostnader för maskiner, arbete och drivmedel för att kunna få ihop foder till vintern. Stödet för Anette innebär mellan 40.000 kr – 50.000 kr, vilket inte räcker till utan de kommer tvingas behöva låna pengar för att överleva.

”Jag är tacksam för att banken hjälper till men efterfrågar långsiktiga spelregler från politiken. Hade spelreglerna varit bättre så skulle vi varit bättre rustade för ett krisår och hunnit spara i ladorna. Men nu har vi inte det.”, säger Annette Gustawson som är bonde i Norrtälje.

Norrtelje Nyheter har sökt ansvarig minister, Sven-Erik Bucht, för kommentarer kring stödet och Jordbruksverkets tolkning av uppdraget från Näringsdepartementet.

- Annonser -