Kultursatsningen Skapande skola i Norrtälje – morgongäst i Radio Roslagen 2 november kl. 08:00

0
287

I morgondagens God Morgon Roslagen besöks programmet av kultursatsningen Skapande skola i Norrtälje. Skapande skola är en verksamhet som finansieras av statens Kulturråd. Verksamheten ska öka elevernas möjligheter att uppleva och möta professionell kultur, samt möjliggöra deras egna kulturskapande.

Programledare: Carina Widlund
Gäster: Emilia Ekeblad och Johanna Heissenberger från Kultur- och fritidskontoret.

Skapande skola i Norrtälje
Skapande skola är en verksamhet som finansieras av statens Kulturråd. Verksamheten ska öka elevernas möjligheter att uppleva och möta professionell kultur, samt möjliggöra deras egna kulturskapande.  Samordnaren för Skapande Skola (anställd av Norrtälje Kommun) sammanställer en gemensam ansökan till Kulturrådet för alla skolors räkning i kommunen, kommunala samt friskolor. Detta för att säkerställa att alla skolor erbjuds konstnärliga insatser i samklang med läroplanen. Alla elever skall erbjudas minst ett obligatoriskt kulturprojekt inom Skapande skola per läsår. Varje årskurs har ett konstnärligt tema/konstform fastställt i en långsiktig plan.

Efter 10 år i grundskolan har varje elev på så sätt mött och deltagit i en mängd olika konstnärliga uttryck. Särskolans elever och andra specialklasser som exempelvis introduktionsklasser för nyanlända ska ha möjlighet till anpassade projekt. De obligatoriska projekten skall involvera eleverna i eget skapande och därför innehåller alla projekt ett interaktivt moment. Lokala professionella artister och konstnärer engageras för att styrka långsiktig samverkan mellan skolan och det lokala kulturlivet. Till exempel så skapar varje klass i årskurs sex en animerad film tillsammans med konstnären Erik Hedman, i årskurs sju skapar man en låt tillsammans med aktören PopUp- studion. För årskurs fem och för årskurs nio ges besök på konsthallen med konstsamtal och workshop utifrån aktuell utställning, samt mycket mer. I år testar vi något nytt inom årskurs fyras tema. Workshop i nycirkus.

Skapande förskola
Nytt för i år är även Skapande förskola. Det första läsåret kommer att vara en försöksomgång för anmälda förskolor. Vi hoppas kunna utöka och permanenta satsningen vartefter, i likhet med ”Skapande skola”. I samråd med förskolecheferna har tre teman för årets verksamhet tagits fram. Det är; ett konstprojekt med konstnären Anette Gustafsson, ett dramaprojekt med teater De Vill och ett musikprojekt med jazzsångerskan Lina Nyberg och hennes band Musikfamiljen.

Ny samordnare för Skapande skola
Johanna Heissenberger tar över ansvaret som samordnare av Skapande skola och Skapande förskola. Hon ersätter Emilia Ekeblad, som blir museiintendent i nya organisationen Norrtälje museer.