Länstyrelsen: Algläget efter helgen

0
467
Bild: Wikipedia Algblomning utanför Gotlands kust 13 juli 2005

Antalet rapporter har avtagit under helgen, men satellitbilderna fortsätter visa på omfattande algblomning kring östkusten. Dock har utbredningen minskat vid södra Sverige meddelar Länsstyrelsen.

Under helgen har det varit varmt och lugnt väder i stora delar av Sverige, och satellitbilderna visar att stora områden av Östersjön fortfarande är drabbat av algblomning. Dock har Länsstyrelsen fått in få rapporter under helgen, och har därför dålig uppfattning om hur läget ser ut kustnära. De man fått in visar på fortsatt blomning i Stockholm/Nynäshamnsområdet. Under natten söndag (28/7) till måndag (29/7) har det blåst mer i Stockholms skärgård, och ytansamlingarna kan eventuellt minskat något i omfattning. Dock finns cyanobakterierna kvar i vattnet och läget kan ändras snabbt. Förhoppningsvis blåser det mer under veckan, vilket kan leda till klarare vatten.

Algblomning utanför Häradsskär 25/7. Foto: Carina Wiman
Algblomning utanför Häradsskär 25/7. Foto: Carina Wiman

I södra Sverige visar satellitbilderna på mindre cyanobakterier än förra veckan. Dock finns indikationer på att hundar i södra delarna av Sverige uppvisat tecken på algförgiftning, och man vill därför påminna om att algblomning fortfarande kan uppkomma lokalt i vikar, samt att eventuella gifter kan finnas kvar i vattnet efter att ytansamlingarna försvunnit. Länsstyrelsen rekommenderar därför fortfarande att man inte tar med hundar till kusten för bad just nu, samt att man undviker att använda Östersjövatten till diskning eller matlagning, eftersom man vet att det finns cyanobakterier i vattnet.

Tipsa eller fråga Länsstyrelsen

Om du har rapporter på misstänkt algblomning eller några andra frågor, kontakta informationscentralen.

Råd vid algblomningPDF

Karta över aktuella algblomningsrapporterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster