*Uppdaterad* Utsläpp i Skärgården visade sig vara sot – ”Bör undvika att få det i sig”

Fotografi från Kustbevakningen

*Uppdaterad*

Enligt Kustbevakningen ska utsläppen i Skärgården som misstänkts vara olja på vatten ha visat sig vara sot som troligen kommer från industrier. I ett pressmeddelande från Kustbevakningen så ska anledningen vara vädret.

Kustbevakningen fått in rapporter under veckan om att det synts utsläpp som liknar olja på flera håll i Stockholms skärgård. Kontrollerna till sjöss som är genomförda visar på att det är sot och inte olja.

”Som alltid när det rör sig om stora ansamlingar i vattnet, om det så är olja, alger eller sot, så bör man undvika att få det i sig”, säger Filip Lundgren, räddningsledare på Kustbevakningen till SVT Stockholm.

Anledningen att sot har flutit i vattnet är vädret. Enligt SMHI har de senaste dagarnas väderläge skapat en så kallad inversion över stora delar av Sverige och lagt sig som ett lock över stora delar av landet. Inversionen gör att varm luft inte kan stiga i höjdled och luftföroreningar blir kvar i marknivå. Förekomsterna av sot i vattnet är en effekt av detta och sotet kommer troligtvis från någon form av industrier.

– Den här förekomsten av sot kan vi inte sanera. Just nu är det relativt vindstilla, men när vindarna tilltar kommer ansamlingarna av sot troligen att luckras upp, säger Filip Lundgren, räddningsledare på Kustbevakningen, till SVT Stockholm.

Under förra veckan kom det även in rapporter om olja i farleden mellan Vaxholm och Kanholmsfjärden, vilket Tidningen Skärgård rapporterat om. Kustbevakningen har bekräftat att det rör sig om mineralolja och en förundersökning om brott mot lagen om utsläpp från fartyg.

Här kan du läsa om tidigare rapportering från Norrtelje Nyheter gällande utsläppen:

På lördag morgon fick Räddningstjänsten i Norrtälje larm om ett utsläpp av farligt ämne i Vätösundet mellan Roslagsbro och Vätö.

Enligt de första preliminära uppgifterna befarades att det handlade om olja i vattnet i Vätösundet. Räddningstjänsten konstaterade att det troligen inte handlar om olja.

– Det är oklart om det är olja. Det skimrar som olja men när man tar i det känns det inte som olja. Enligt Kustbevakningen kan det vara någon form av sot, säger Robert Haag, yttre befäl vid räddningstjänsten i Norrtälje till Norrtelje Tidning på lördag.

Räddningstjänsten vidtog inga ytterligare åtgärder för att försöka få upp sotet då det var ett litet område som var drabbat.

Tidigare i veckan på tisdag upptäcktes en okänd mängd av ett oljeliknande ämne i farleden mellan Oxdjupet och Sandhamn. Cirka kl 09.00 i tisdags var Kustbevakningen på plats i och kunde konstatera att det fanns ett oljeliknande ämne i vattnet.

– Det är en okänd mängd oljeliknande ämne som vi nu håller på att bekämpa, säger Mattias Lindholm, kommunikatör på Kustbevakningen till Tidningen Skärgården i tisdags.

Kustbevakningen har inlett en förundersökning om brott men det fanns ingen misstänkt i tisdags. Kustbevakningen rapporterade i tisdags att ämnet höll på att lösas upp.

Enligt källor till Norrtelje Nyheter finns det fler observationer runt om i Skärgården som har gjorts av någon form av utsläpp, kontakta Räddningstjänsten eller Kustbevakningen om du har relevant information, du kan även kontakta Norrtelje Nyheter via Facebook eller e-post.