Bino Drummond(M)
- Annonser -

Moderaterna presenterade häromdagen ett resurstillskott till kommuner och landsting på 20 miljarder kronor för att upprätthålla kvaliteten i sina kärnuppgifter. Uppåt 102 miljoner kronor av detta beräknas komma Norrtälje kommun till del. Tillsammans med att det ska bli mer lönsamt att jobba och löna sig bättre att gå från bidrag till jobb, kommer Moderaterna lokalt kunna prioritera satsningar på trygghet och välfärd.

– Den här regeringen har höjt skatterna med 60 miljarder på nationell nivå. Det har drabbat både landet och kommunen hårt. Moderaterna har en politik såväl nationellt som i Norrtälje kommun för att vända utvecklingen genom fler poliser, minskat bidragsberoende och en stärkt välfärd, säger Bino Drummond, moderat gruppledare och utmanare till posten som kommunstyrelsen ordförande.

En del av de föreslagna pengarna är villkorade mot att kommunerna tar tag i problem som bidragsberoende och förbättrade språkkunskaper för nyanlända.

– I princip är jag motståndare till villkorade statsbidrag, men detta är ett mellanting där fria resurser ges till kommunen om vi samtidigt prioriterar stora samhällsutmaningar. Vi prioriterar just minskat bidragsberoende och förbättrad integration, så för vår del ligger det helt i linje med vår politik. 102 miljoner kronor i resurstillskott till Norrtälje kommun, tillsammans med en stärkt arbetslinje som prioriterar fler jobb, säkerställer att Moderaterna kommer kunna göra lokala satsningar för höjd kvalitet i förskola, skola och äldreomsorg, avslutar Bino Drummond.

- Annonser -