Från vänster: Kjell Jansson, Bino Drummond och Staffan Tjörnhammar
- Annonser -

När Moderaterna i Norrtälje kommun presenterar sitt valprogram gör de det för att möta upp de samhällsutmaningar som finns i kommunen. Efter ett långt arbete i politiska utvecklingsgrupper presenteras nu ett heltäckande valmanifest med särskilt fokus på ordning och reda i ekonomin, tydligare kunskapskrav i skolan och ett starkare företagsklimat. 

När Moderaterna nu presenterar sitt valmanifest och program inför nästa mandatperiod är det ett brett valmanifest. Programmet möter de utmaningar och problem som finns med till exempel integrationen, trygghet och bostadspolitiken, men framförallt kännetecknas det av ansvarstagande och prioritering av kommunens kärnuppgifter.

– Jag är glad att kunna presentera ett valprogram som på riktigt möter upp de samhällsutmaningar vi står inför. Som samhällsbärande parti måste man ta ansvar för kommunens kärnuppgifter, och det är precis det vi gör med vår politik för nästa mandatperiod. Under de senaste åren har vi sett en tilltagande lånekarusell och de positiva resultaten har vi enbart högkonjunkturen att tacka för. Snart kommer vi inte ha råd att bygga skolor och förskolor när kommunen växer, säger Bino Drummond, moderat oppositionsråd och kandidat till kommunstyrelseordförande.  

Moderaterna är i sitt program tydliga med att det är ordning och reda i ekonomin som är förutsättningen för att kunna prioritera skola, förskola och äldreomsorg i framtiden.

– Vi skulle gärna sänka skatten och ser en långsiktig möjlighet att göra det, men först måste vi se till att kärnverksamheterna har tillräckliga resurser. Sedan måste vi rensa upp den lånekarusell som pågår just nu. Efter det kan vi tänka oss att sänka skatten, säger Bino Drummond.  

Ytterligare ett fokusområde är skolan. Moderaterna ser att man under alltför lång tid fokuserat på lokaler och geografi, och alldeles för lite på kunskapsutveckling och förutsättningarna för lärande. Därför vill partiet bland annat se införandet av lärarassistenter för att skapa mer tid för lärarna med eleverna och införa en nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling.

– Vi har under lång tid kritiserat nuvarande styre för att man ser allt för slappt på studiemiljön. Skolan är våra barn och ungdomars arbetsplats och ingen annanstans hade man accepterat så pass utbredd kränkande behandling och otrygghet. Detta vill vi rensa upp och ha en tydlig nolltolerans mot. Det är katastrofalt att man inte haft detta som mål tidigare, säger Bino Drummond.

Även företagens villkor prioriteras av Moderaterna och de riktar skarp kritik mot nuvarande styre.

– Vi ser hur företagsklimatet dalat i kommunen och vi har styrande politiker som fortfarande tror att subventioner är hållbar näringspolitik. Vi tror snarare på att minimera regelbördan, snabba på servicen och ha en bättre dialog om behovet av utbildad arbetskraft. Vi har ett offensivt mål om att vara topp tio i företagsklimat till 2022, säger Bino Drummond.

Moderaternas valmanifest har tagits fram under ledning av Staffan Tjörnhammar och har antagits brett i partiet. Programmet täcker in partiets vallöften och ambitioner för Norrtälje kommun under nästa mandatperiod.

- Annonser -