Norrtälje kommun avråder från bad vid Lommarbadet och Kärleksudden

0
1328

Provresultat från Lommarbadet och Kärleksudden i Norrtälje visar på otjänligt badvatten. Kommunen avråder från bad på dessa platser till dess att nytt provsvar kommer.

Provresultaten som inkom 22 augusti 2019 visar på höga halter av intestinala enterokocker och e-coli. Eftersom badvattnet klassas som otjänligt, avråder kommunen från bad.

Normalt tar det 1-2 veckor innan nya provsvar har analyserats.