Foto: Norrtälje Kommun. Christer Hjert, tidigare biträdande kommundirektör och chefsjurist
- Annonser -

Norttelje Nyheter fick igår en kopia av det avtal som Norrtelje Kommun skrivit med företaget Kommunakuten AB avseende konsultstöd. Avtalet som ej specificerar volymen ”avser rådgivande konsultverksamhet till kommunen. Inför uppstart av uppdrag skall skriftilig uppdragsbeskrivning tas fram mellan parterna”.

I avtalet specificeras ett timarvode om 1800 kronor exkusive moms. Avtalstiden är 12 månader från och med 2018-01-01 t o m 2018-12-31. Antalet timmar specificeras alltså ej i avtalet med om Kommunaktuen anlitas på heltid blir månadskostnaden 288 000 plus moms och på årsbasis (11 månader) 3 168 000 kronor plus moms.

Ägare och VD i bolaget Kommunakuten AB är enligt allabolag.se Christer Hjert tidigare  chefsjurist och biträdande kommundirektör i Norrtälje kommun. Christer Hjert avslutade sin anställning i kommunen i slutet av 2017. Christer Hjert är också bolagets ende styrelseledamot.

Norrtelje Nyheter har begärt kopia på upphandling enligt LOU men ej erhållit någon sådan handling. Vi har sökt upphandlingschefen som tyvärr ej gått att få kontakt med.

- Annonser -