- Annonser -

Nu tillsätter Norrtälje kommun en Äldreombudsman som kommer bevaka frågor som rör kommunens invånare över 65 år och förstärka deras ställning i samhället. Det kan handla om tillgänglighet, livslångt lärande och hur vår kommun är anpassad till just denna målgrupp.

– Det är en jätteviktig roll och vi i Allians för Norrtälje kommun är stolta över att vi nu kan inrätta en äldreombudsman.. Den kommer att belysa denna målgrupps intressen, behov och inte minst möjligheter. Det här är en resurs för våra invånare, våra verksamheter och civilsamhället, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

Äldreombudsmannens uppgift är att intressebevaka de äldres frågor och de med behov av tillgänglighet och hur vår kommun är anpassad till dessa målgrupper.

Äldreombudsmannen arbetar för att kommunen tar hänsyn till de äldres perspektiv genom att strategisk arbeta för att beslut som fattas i kommunen, även tar hänsyn till dessa målgruppers behov. Äldreombudsmannen arbetar också med att informera, ge råd och vägleda och kan vid behov även skicka frågor vidare till berörd tjänsteman eller organisation som kan ge svar på din fråga.

Madeleine Rietschel, blir kommunens Äldreombudsman med start i april. Foto: Sinikka Vilhelmsson

– Jag kommer att arbeta för våra äldre invånares behov med bland annat fokus på tillgänglighetsfrågor i kommunens verksamheter och med civilsamhället. I mitt uppdrag ingår även att bevaka våra nationella minoriteters frågor, säger Madeleine Rietschel, som kommer bli kommunens Äldreombudsman med start i april.

Äldreombudsmannen har en oberoende ställning i kommunen gentemot nämnder och förvaltningar. I ansvarsområdet för ombudsmannen ingår hela kommunen, såväl Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun som vårdbolaget Tiohundra, Roslagsbostäder, Norrtälje Energi, Campus Roslagen, Kommunala pensionärsrådet och Kommunala funktionsområdet. Beslut om att inrätta en äldreombudsman fattas av Kommunstyrelsen den 1 april.

- Annonser -