- Annonser -

Norrtälje kommun startade under 2017 en inventering av enskilda avlopp i utvalda områden. De tre områdena som besöktes var Rilanda, Blidö-Yxlan och Brevik-Flottskär-Nyby.

I Brevik-Flottskär-Nyby besöktes 46 fastigheter och 45% av avloppen bedömdes som icke godkända.

47% av avloppen i Rilanda underkändes av de 15 som man besökte och 7% behövde någon typ av åtgärd.

Värst var det på Yxlan-Blidö där man riktade sin tillsyn mot slamavskiljare under 2 kubikmeter. Hela 82% av de 85 fastigheterna bedömdes som icke godkända. Endast 8% blev helt godkända.

Björkö, Singö, Ortala, Väddö
Under 2018 ska nu kommunen göra en riktad tillsyn mot anläggningar med för små slamavskiljare. Tillsynen kommer att prioriterat ske på Björkö, Singö, Ortala och Väddö. Totalt är det 160 fastigheter man har på sin lista.

Issjö, Koholma, Djursnäs
Utöver detta så ska man även följa upp Issjö, Koholma och Djursnäs som tidigare har varit med i kommunens VA-utbyggnadsplan men där man nu får lösa avloppen med enskilda anläggningar. Totalt i dessa områden beräknar man med att inspektera 150 fastigheter.

Solbacken
Slutligen så ska Solbacken ses över. Detta område är sedan tidigare ett område med kända problem och 20 fastigheter kan räkna med ett besök.

Avlopp som kommer att få nedslag kommer att få en tillsyns/straffavgift och kan i värsta fall beläggas med nyttjandeförbud. Om fastighetsägaren däremot redan har lämnat in en avloppsansökan av en icke godkänd anläggning så utgår ingen avgift när kommunen kommer ut på inspektion, även om en ny anläggning inte har hunnit installeras.

- Annonser -